Nepochopitelný čin. Vandal zničil strom na Klatovské ulici

PLZEŇ – K těžko pochopitelnému činu došlo nedaleko nad Chodským náměstím před domem na Klatovské 74. Vandal tam nařízl strom více než do poloviny kmene.

Přitom městský obvod Plzeň 3 vynakládá každým rokem nemalé finanční prostředky na výsadbu nových stromů a na jejich následnou údržbu jako je zálivka a řez. Stromy jsou vysazovány do uličních stromořadí, do parků a také na přání občanů po odborné konzultaci. „Stromek javoru polního nebyl starý, jednalo se o nedávno vysazený kus, který prosperoval a byl ve vynikající kondici,“ informuje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu. „Tento javor mohl v budoucnosti odhlučnit silný provoz na Klatovské třídě, mohl čistit vzduch od výfukových plynů a potěšit svojí zelenou barvou procházející chodce a obyvatele přilehlých domů. Bohužel byl zlikvidován bezohledným člověkem, který zřejmě nemá rád přírodu a nemyslí na budoucnost. Ale myslí hlavně na sebe,“ dodává rozzlobeně.
„My se s vandalismem setkáváme, bohužel, velmi často. Vedle poničených stromů a zeleně jsou terčem útoků vandalů dětské herní prvky, lavičky, oplocení dětských hřišť, a třeba také odpadkové koše. Žádná úcta před majetkem druhých a s tím i související neúcta k druhému člověku,“ říká Marie Rumlová, vedoucí Odboru dopravy a životního prostředí ˇUMO Plzeň 3.

„Nemohu nic jiného říci, než že nad takovým počínáním některých lidí zůstává rozum stát, a hlavně jej nelze pochopit. Co zlého jim ty stromy provedly? Možná z nich padá listí, ale to je přeci přirozená vlastnost stromů. Mysleme, prosím, na to, že jsme také součástí přírody a není nutné s ní soupeřit, ale být s ní v souladu,“ uvedl David Procházka.