Z Potravinové banky putují respirátory na Vsetín

Zdroj: město Vsetín

VSETÍN – Celkem 4 tisíce kusů respirátorů dodala Potravinová banka Zlínského kraje vsetínské radnici. Ta je bude dále distribuovat organizacím, které je předají potřebným na Vsetíně.

„Respirátory z potravinové banky jsou určeny pro opuštěné osoby, seniory a také pro sociálně slabé a ohrožené chudobou. Proto jsme je předali organizacím, které s těmito skupinami lidí pracují a znají jejich individuální situaci. Ty je následně rozdistribuují,“ vysvětlil starosta Jiří Růžička. Celkem tisíc kusů respirátoru putovalo na oddělení hmotné nouze úřadu práce, dalších 1200 kusů do Diakonie Vsetín, do Charity 1000 kusů, celkem 200 ochranných prostředků dostala obecně prospěšná společnost Letokruhy.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Terénní sociální práce a Oddělení sociální pomoci Městského úřadu Vsetín pak rozdělí na 1000 kusů respirátorů mezi své klienty. Ochranné pomůcky poskytla Potravinovým bankám na žádost Ministerstva práce a sociálních věcí Správa státních hmotných rezerv České republiky.