Zápisy prvňáčků v Ostravě budou v dubnu a proběhnou vesměs on-line

Foto: MMO

OSTRAVA – Letošní zápisy do prvních tříd budou kvůli epidemické situaci specifické a uskuteční se hlavně on-line. V Ostravě proběhnou ve dnech od 1. do 30. dubna. Chystá se na ně 55 ostravských základních škol.

„Kvůli aktuální epidemické situaci bohužel nebude možné uspořádat klasické zápisy s návštěvou budoucích prvňáčků přímo v budově vybrané školy. Povinnost přihlásit dítě starší šesti let k povinné školní docházce se ovšem nemění, jen žádosti o zápis dítěte do školy budou rodiče podávat až na výjimky elektronicky,“ řekla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Zápisy k povinné školní docházce se v Ostravě týkají 3 149 dětí s trvalým pobytem na území města, které se narodily od 1. září 2014 do 31. srpna 2015. Letos mohou zákonní zástupci doručit žádosti o zápis do první třídy do datové schránky školy, nebo mailem s elektronickým podpisem, případně poštou. Možné je i osobní odevzdání přímo ve škole.

Konkrétní termíny zápisů najdou zájemci na webových stránkách škol, případně na webových stránkách jejich zřizovatelů, tedy příslušných městských obvodů.

K žádostem o přijetí k povinné školní docházce se přikládá kopie rodného listu dítěte buď v digitální, nebo v papírové podobě. Zákonní zástupci dítěte, které dosáhlo šesti let a ještě není způsobilé pro školní docházku, musí požádat o její odklad, přičemž nejpozději do 30. dubna k němu doloží doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře, nebo psychologa.