Na Nymbursku se likvidoval další chov kachen. Na svátečních stolech budou chybět!

Foto: HZS ScK

NYMBURK – Veterináři potvrdili další ohniska ptačí chřipky. Po obci Slibovice na Nymbursku, kde bylo zlikvidováno na 8000 kachen, laboratorní vyšetření potvrdilo další nález nebezpečné a vysoce patogenní nákazy ptačí chřipky H5N8 u stejné firmy ve Vinici.

Státní veterinární správa požádala o spolupráci Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Týlové zabezpečení bylo zajištěno ve spolupráci s krizovým řízením města Poděbrady. Ve čtvrtek 25. března před vlastním zásahem proběhla koordinační porada.

Likvidace oxidem uhličitým

V areálu soukromé společnosti dvě skupiny hasičů pak spolu se zaměstnanci firmy postupně vkládali kachny do velkoobjemového kontejneru naplněného oxidem uhličitým. Celému procesu dohlíželi zaměstnanci veterinární správy. Zahubení 2930 kachen s likvidací 3780 vajíček bylo dokončeno před polednem. Záchranný útvar hasičů potom pomocí termo aerosolového generátoru, tak zvaného fumigátoru, dezinfikoval vnitřní prostor chovné haly.

Dekontaminace

Na speciálních stanovištích byla provedena dekontaminace zasahujících a techniky. Před 13. hodinou odjel nákladní automobil s kadáverem do asanačního podniku. V té době byla rovněž dokončena dekontaminace i dezinfekce haly a pokračoval úklid použitých technických prostředků.

Důsledky pro trh

V ČR bude utracena skoro polovina rodičovských hejn. Podle chovatelů se to může odrazit ve výpadcích na trhu s českými kachnami, nemuselo by jich být dost na letošní svátek svatého Martina či na Vánoce. Výpadek bude minimálně do konce tohoto roku a může dojít i k výraznému navýšení cen kachen v obchodě a nahrazení produkce kachnami například z Maďarska, čehož se chovatelé kachen začínají obávat.

Fotoreportáž

Foto: HZS ScK