Každý strom se počítá. Sázejme budoucnost

Stromy patří k nejdůležitějším prvkům pro náš život. Kromě tvorby kyslíku mají zejména ve městech nedocenitelnou klimatickou funkci. Poskytují stín, zadržují vodu, listy zachycují prach, chrání před hlukem, poskytují domov pro živočichy a hmyz a zkrášlují okolí. Jarní období je nevhodnější pro zasazení nového stromu.

Pokud nemáte vlastní zahradu, můžete vysadit strom i volně do přírody, je třeba ale promyslet, jaký vliv bude mít na své okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je při plánování třeba zohlednit.

Pozor na invazivní a jedovaté druhy

Jestli se na pozemku často pohybují děti, neměli byste zde vysazovat jedovaté druhy, třeba tis. Také pokud máte v rodině alergika, nebude mít na jaře radost z pylů lísky, břízy, olše, či vrby, které jsou silné alergeny. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází ze Severní Ameriky, se v našich podmínkách velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy dřevin. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné i zakázané.

Souhlas souseda (ne)třeba

Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků. Bez povolení pak nesmíte vysazovat dřeviny na obecní pozemky z důvodu možnosti narušení inženýrských sítí.

Vysazovat můžete i ve velkém, na to je ale třeba příprava a finance. S tím může pomoci projekt Sázíme budoucnost. Protože každý strom se počítá.