Nepřehlédněte! Některé linky MHD změní svůj provoz. ¨

PLZEŇ – V souvislosti s pokračující výstavbou západního komunikačního okruhu dojde s platností od zahájení denního provozu 7. 4. 2021 ke změnám v provozu linek 27 a 30 v oblasti Košutky.

O této situaci informoval mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro

Linka 27
Stávající trasa bude nahrazena novou trasou U Ježíška – Nemocnice Privamed – Sokolovská.

V centru města (úsek mezi Mrakodrapem a konečnou zastávkou „U Ježíška“) budou spoje linky 27 obsluhovat zastávku „Pařížská“ ve směru k Hlavnímu nádraží a zastávky „U Ježíška“, cca 50 metrů od Mikulášské ulice směrem k Prokopově ulici.

Na Lochotíně budou spoje linky 27 odkloněny z Kotíkovské ulice Karlovarskou ulicí do křižovatky Karlovarské, Gerské a Sokolovské ulice, kterou pojedou přímo do Sokolovské ulice, kde 50 metrů za křižovatkou bude zřízena zastávka „Sokolovská“. Výstup a nástup cestujících bude prováděn v rámci jednoho nástupiště.

Z důvodu uzavírky křižovatky Karlovarské a Studentské ulice nebude moci být linka 27 vedena na Košutku a budou tak pro linku 27 zrušeny zastávky „NC Úněšovská“ a „Sídliště Košutka“. Provoz linky dle nového grafikonu.

Linka 30
Trasa linky v oblasti Košutky se s ohledem na změnu dopravního režimu ve Studentské ulici změní. Spoje ke Globusu pojedou nově obousměrně Krašovskou a Úněšovskou ulicí. Z tohoto důvodu dojde ke změnám v obsluze níže vypsaných zastávek

Hokejová hala – zrušena.

NC Úněšovská – v polohách beze změn. Současná zastávka směr Bory, bude konečnou výstupní zastávkou a stávající zastávka směr Košutka, bude počáteční zastávkou pro spoje ve směru na Bory.

Sídliště Košutka – zastávka pro spoje vedené ke Globusu bude umístěna v Úněšovské ulici cca 60 metrů od křižovatky Krašovské a Toužimské ulice. Nástupní zastávka v točce bude zrušena a přeložena. Pro spoje začínající v zastávce „Sídliště Košutka“ a současně zastávka pro spoje od Globusu, bude umístěna v Krašovské ulici cca 140 metrů od křižovatky Krašovské a Toužimské ulice u provizorního nástupiště při místním autobazaru.