Stavba tramvajové trati v Olomouci může způsobit zákal vody v dotčené lokalitě

OLOMOUC – Dodavatel vody v Olomouci upozorňuje na skutečnost, že stávající druhá etapa stavby tramvajové trati na Nových Sadech výrazným způsobem zasáhne do zásobování obyvatel Olomouce pitnou vodou. Probíhající práce můžou vyvolat kolísání či snížení tlaku v distribuční síti. Největším problémem však můžou být zákaly vody.

„Druhá etapa výstavby tramvajové trati výrazným způsobem zasáhne do zásobování obyvatel města Olomouce pitnou vodou, a to především v lokalitě vymezené ulicemi Brněnská, Velkomoravská a Rooseveltova,“ informovala Moravská vodárenská. V trase nové tramvajové trati bude vybudována přeložka vodovodního přivaděče. Aby bylo možné tuto stavbu realizovat a zajistit dodávku vody všem dotčeným odběratelům, bude nutné provést mnoho provozních zásahů do stávajícího systému zásobování. Tyto práce mohou vyvolat kolísání či snížení tlaku v distribuční síti. Největším problémem budou ale zákaly vody vyvolané zvířením železitých úsad v potrubí. „Vzhledem k tomu, že se těmto komplikacím není možné vyhnout, bude naše společnost zajišťovat intenzivní odkalování v postižených oblastech s pravidelnou kontrolou vodovodní sítě,“ ujišťuje odběratele Moravská vodárenská. Zároveň žádá odběratele, aby případné změny v kvalitě dodávané pitné vody hlásili na dispečink společnosti, telefon 585 536 238. Začátek prací je naplánován na 6. dubna.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .