Věřící míří na bohoslužby, kapacity v kostelích nestačí

on-line přenos z olomoucké katedrály

OLOMOUCKÝ KRAJ – Křesťané dnes slaví největší svátek z celého liturgického roku, a to zmrtvýchvstání ukřižovaného Ježíše Krista. Kostely tak zažívají velký nápor věřících, epidemiologickým opatřením navzdory. V některých farnostech je vstup možný jen po rezervaci, jinde je vstup volný.

Přestože vláda udělala přes velikonoční svátky věřícím výjimku, co se časové osy týče, stále platí, že není možné z důvodu účasti na bohoslužbě překročit hranice okresu, ve kterém má osoba trvalý pobyt a počet přítomných osob je omezen na 10% kapacity míst k sezení.

„Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy nejméně dva metry a během bohoslužby musí mít nasazený respirátor. Během bohoslužby je zakázán hromadný zpět a rovněž nesmí docházet k podávání rukou během pozdravení pokoje. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy,“ vzkazuje věřícím arcibiskup Jan Graubner.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Ve větších farnostech je proto nutné přístup na mši rezervovat předem. „U nás na bohoslužbě může být čtyřicet osob. Přihlašujeme se pomocí telefonního automatu. „Na začátku hovoru je možné si vybrat mši svatou. Nejprve automat nabízí nejbližší volnou mši, poté nabídne další volné mše svaté, které si vybíráte zadáním čísla na klávesnici. Potom automat nabídne možnost zadat počet lidí, které chcete přihlásit. Celé přihlášení trvá asi dvě a půl minuty a končí přáním požehnaného dne,“ popisuje průběh autorizace farář od Povýšení svatého kříže, Aleš Vrzala.

Rezervačního systému využívají i v Přerově. „Na velikonoční obřady je vytvořen systém přihlašování kvůli omezenému počtu míst. Prosíme, aby se každý zapsal pouze jednou. Zapisovat se do archů je možné na faře,“ sděluje prostřednictvím webu farní kancelář.

V menších obcích regionu konkrétní přístupy do kostelů neřeší. Spoléhají se na disciplínu farníků. „Určitě nikdo nikoho z bohoslužby nevyhodí. Apelujeme na osobní odpovědnost,“ říká farář z konického děkanátu. Zejména v menších kostelích, kde je kapacita míst k sezení do stovky míst, je pak udržení omezeného počtu farníků v řádu jednotek velmi problematické. „Přednost mají samozřejmě ti, za jejíž příbuzné je složena mše. Ale i tak je nám velmi žinantní rozhodovat, kdo může a kdo nesmí,“ přiznal kněz.

Pro ty, co nechtějí své zdraví riskovat, jsou určeny on-line přenosy bohoslužeb, které lze sledovat pomocí kanálu youtube a jejich seznam arcibiskupství pravidelně aktualizuje.