Město se o ně postará! Lidé s vážným duševním onemocněním získají byty

Ilustrační fotografie, zdroj: Pixabay

PLZEŇ – Lidé především s vážným duševním onemocněním získají deset nájemních bytů díky partnerské smlouvě mezi městem Plzeň a organizací Ledovec, z. s.

Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách. Pořádá také řadu zajímavých akcí pro veřejnost. „Bez podpory města bychom asi projekt nezačali realizovat. Přestože se nám daří získat i byty nabízené na běžném trhu, jsou pro účastníky městské byty finančně dostupnější. Hlavní věc je, že díky podpoře města bude mít minimálně deset lidí v bytové nouzi své doma,“ uvedl za Ledovec Petr Moravec, koordinátor projektu Housing First, jehož primárním cílem je pro jeho uživatele zajistit standardní bydlení a dlouhodobě je udržet.

Staňte se členy FB skupiny Život v Plzeňském kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Byty, které město poskytne, budou splňovat parametry standardního bytu s potřebným základním vybavením. „Domácnostem zařazeným do projektu bude Ledovec poskytovat multidisciplinární individuální podporu po dobu nejméně 12 měsíců od nastěhování do bytu. Tato podpora bude zaměřená primárně na prevenci ztráty bydlení, a to v rozsahu a intenzitě odpovídajícím individuálním potřebám účastníka,“ uvedl David Šlouf, radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem. „V dlouhodobé perspektivě je nutné sledovat i sekundární dopady, kdy získání standardního bydlení, respektive přechod ze stavu bytové nouze do stavu bydlení, může u klientů nastartovat celý komplex pozitivních změn v dalších oblastech života. Může jim to pomoci ke zvýšení sebevědomí, motivovat ke zlepšení zdravotního stavu, rozšiřování a posilování sociálních vazeb či ke snaze o vyšší sebeuplatnění včetně získání zaměstnání a podobně,“ doplnila Karolina Vodičková, vedoucí oddělení sociální práce a dostupného bydlení Bytového odboru Magistrátu města Plzně.