OBRAZEM: Bikeři v Olomouci si vytvořili nelegální trasy v městském lese

OLOMOUC – Zaměstnanci městské akciové společnosti Lesy města Olomouce zaznamenali poškození lesa v Neředíně. Zelenou plochu, známou jako Neředínský les, poškodili vandalové, když zde nepovolenými úpravami terénu i kácením vytvořili trasy pro jízdu na kolech s různými překážkami a skoky. Při tom navíc poškodili lesní porosty. V nejbližší době bude les uveden do původního stavu.

„V lese někdo kácel dřeviny, aby zde mohl postavit překážky a skoky,“ říká ředitel Lesů města Olomouce David Janásek. „Není možné, aby si takto v lese někdo počínal! Ostatním návštěvníkům lesa zde pak hrozí riziko možného střetu s cyklisty. Z pohledu lesního hospodáře nerozumím tomuto jednání, když byl ve Slavoníně vybudován kvalitní moderní Bikepark, který mohou příznivci tohoto sportu plně využívat bez negativních dopadů na les i okolí.“ Bikepark ve Slavoníně mohou lidé využívat bezplatně.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

„Společnost Lesy města Olomouce bude při řešení této situace postupovat tak, aby vzniklý stav napravila a Neředínský les vrátila do původního stavu,“ komentuje situaci primátor města Mirek Žbánek. Podle zákona o lesích návštěvníci nesmějí poškozovat les, narušovat lesní prostředí a jsou povinni dbát pokynů vlastníka, případně nájemce lesa. Mimo jiné je zakázáno provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty, jakož i těžit stromy a keře nebo je poškozovat. Dále je zakázáno mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních a v neposlední řadě kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa.