Dron škodil: Rušil sokoly v Národní přírodní rezervaci Býčí skála

Zdroj: CHKO Moravský kras

BLANSKO – Stráž přírody Moravského krasu každodenně hlídá hnízdo sokola stěhovavého od začátku snůšky, aby ptáci úspěšně vyhnízdili. Zatím bez větších incidentů. Bohužel lidé ohrozili hnízdo dronem.

Na onci března v odpoledních hodinách zatím neznámá osoba vypustila do blízkosti hnízdiště v rezervaci dron. Ten mohl sokoly zaplašit nebo dokonce mohlo dojít k zranění nebo usmrcení sokola, který by zaútočil na dron a poranil se o jeho vrtule. Naštěstí v tu dobu nebyli oba sokoli na místě. Strážce přírody začal ihned dron sledovat, aby zjistil majitele. Po několika minutách pronásledování a fotografování však dron zmizel strážci ve velké výšce. Ochrana přírody bude vyhodnocovat fotografie dronu a podle identifikačních údajů by měl být přestupce vypátrán.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Připomínáme, že drony podle „vyhlášky“ o CHKO Moravský kras mohou v její první a druhé zóně létat jen se souhlasem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Dále se pachatel dopustil přestupku podle zákona o letectví tím, že dron řídil bez přímého vizuálního kontaktu a také bez souhlasu ochrany přírody. „Prosím, respektujte zákony i pokyny, které vedou k ochraně sokola stěhovavého a sami upozorňujte piloty dronů, že ve zvláště chráněných územích musí mít k letu souhlas ochrany přírody. Děkujeme,“ uvedl Radovan Mezera za Stráže přírody Moravského krasu.