Hranice čeká stavební BOOM! Kde je v plánu budovat?

V Hranicích se postaví rodinné i bytové domy, ilustrační foto

HRANICE NA MORAVĚ – Marně hledáte volný pozemek pro rodinný dům nebo jste developerem, který hodlá investovat do bytové výstavby? Zamiřte do Hranic. Město disponuje vhodnými kapacitami a má vytipováno hned několik budoucích adres.

Většina měst se potýká s citelným nedostatkem vhodných ploch pro výstavbu rodinných nebo bytových domů. To se ale netýká Hranic na Moravě. Největší rozvojová plocha pro bydlení se nachází Za Čaputovým dvorem, pod nemocnicí. „Jedná se o rozsáhlou plochu a jde o prakticky jediné místo vhodné k masivnější výstavbě,“ sděluje veřejnosti tiskový mluvčí Petr Bakovský. Ani zde to ale nebude zcela bez problémů. Pozemky tu totiž vlastní velké množství vlastníků a je nutno počítat také s výdaji do infrastruktury, protože přes pozemky vedou inženýrské sítě, jako například plyn nebo kanalizace, které by bylo nutné přeložit. Než by se začalo stavět, je potřeba počítat s masivními investicemi do dopravní a technické infrastruktury.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Další dva pozemky, vhodné pro bytové domy do padesáti osob, se nacházejí na Cementářském sídlišti. „K jednomu z pozemků by bylo nezbytné dobudovat inženýrské sítě,“ doplňuje Bakovský s tím, že v Hranicích existují lokality, které lze doplnit menším bytovým domem o několika bytových jednotkách.

„Jedná se typicky o dostavby existujících bytových souborů, proluky, nároží a podobně. Vzhledem k menší velikosti je ekonomická efektivita těchto potenciálních objektů nižší, na druhou stranu by nabídly přidanou hodnotu v podobě zajímavé lokality či dobré dostupnosti. Není u nich také nutné budovat novou dopravní a technickou infrastrukturu. V některých případech by bylo nutné vyřešit například přesun parkovacích míst,“ sděluje Bakovský.

Nabízí se například proluky na sídlišti Jaslo. Zde by se měla výrazně změnit dopravní situace, až se městu podaří vyřešit situaci se spojkou ulic Nádražní a Nová, kdy by sídliště neměl od zeleně u rybníka dělit dopravní ruch. Dalším místem pro možnou dostavbu je plocha na Motošíně a současné parkoviště na ulici 28. října. Zde by ale bylo nutné řešit chybějící kapacitu pro odstavení vozidel.