UFO v dobách minulých: Pozorováním UFO byl připisován především náboženský význam

Ilustrační obrázek

Existují zprávy, že již ve středověku a novověku byly na obloze pozorovány zvláštní věci.

Záznamy

Kupříkladu na jednom letáku je tištěná zpráva norimberského tiskaře Hanse Glasera, která popisuje trubice a koule, které se 14. dubna 1561 ukázaly nad městem – byly to krvavě rudé či namodralé koule a disky, které letěly většinou tři za sebou.

Něco podobného bylo zaznamenáno 7. srpna 1566. Opět nám zprávu zprostředkoval leták jistého Samuela Coccia, který popisuje jev, který se odehrál v Basileji nad Münsterským náměstím: při východu slunce se na obloze pohybovalo mnoho velkých, černých koulí, letících velkou rychlostí. Některé koule prý do sebe narážely, vzplály a pak pohasly.

Samozřejmě, těmto pozorováním byl připisován hlavně náboženský význam. Byla jich ale celá řada a odehrávaly se všude na planetě.

Výčet případů

V roce 1180, v japonské provincii Kii, pozorovali lidé předmět, který se klidně pohyboval kolem jedné hory. Pak změnil směr a odletěl.

Jiná událost se odehrála v japonském městě Tasunokuchi – roku 1271 tam měl být popraven kněz, který se jmenoval Nichiren. Na nebi se však objevil jasně zářící objekt a zachránil tak knězi život, protože zděšení, které vypuklo, způsobilo, že bylo od popravy upuštěno.

V roce 1697 přeletěl nad Hamburkem stroj kruhového tvaru s koulí uprostřed. Toho dne jej viděli také obyvatelé řady severoněmeckých měst.

7. června 1779 byly nad Boulogne ve Francii pozorovány také četné zářící disky.

12. června 1790 se nedaleko Alenconu zřítila z nebe velká koule. Zničila rostliny, srovnala se zemí pahorek a silný výbuch způsobil požár v okolí pádu. Místní obyvatelé tam spěchali. Na zemi ležel podivný předmět, z jeho dveří vystoupil muž a dal se na útěk, krátce poté se předmět rozpadl a na zemi po něm zůstal jen prášek. Případ se nepodařilo vysvětlit.

Staré pověsti

Je příznačné, že člověk jaksi automaticky srovnává události z minulosti s tím, co je o UFO známé v současnosti. Jak tomu bylo ale kdysi? Už ve starých lidových vyprávěních, které se ale dochovaly často vlastně jako pohádky, se objevují malé bytosti, které unášejí lidi do neznámého prostředí. Tito lidé přitom na nějaký čas ztrácejí vědomí. Badatelé, kteří se zabývají únosy lidí mimozemšťany, poukazují na shody v podobných zvěstech. Podobných pověstí jsou na světě tisíce.

Existuje zde skutečně reálný základ? Jedná se o kolektivní mýty, které pramení z tehdejší nevědomosti nebo měli lidé tehdy co do činění s mimozemšťany?