Není už vaše pojistka pro vás výhodná? Možností, kdy ji vypovědět, je několik. Lidé o nich většinou neví

Ilustrační foto

Téměř každý alespoň trochu zodpovědný člověk je většinou vlastníkem nějaké pojistky a mnohdy ne jediné. Většinou si pojišťujeme byty, domy či chaty, jejich vybavení a svá auta. Dále také vlastní zdraví nebo nešikovnost. Pojistky ovšem nejsou zadarmo. Naopak, pojišťovny jejich ceny každým rokem upravují, ovšem většinou pouze směrem nahoru. A tak se lehce stane, že pojistka, kterou jsme před pár lety uzavřeli jako velmi výhodnou, najednou odlehčuje naší peněžence více, než je zdrávo. Co teď? Sedět a čekat, až pojistka  doběhne?

To je naštěstí jen jedna z možností. Pojistnou smlouvu můžeme totiž vypovědět i v dalších případech. Takže mnohdy nebudeme muset čekat dlouhé měsíce, až nám uplyne pojistné období. Jak tedy na to? Odpovědi vycházejí z občanského zákoníku a zákona o pojistné smlouvě.  Úprava se týká tzv. soukromého pojištění, tedy např. pojištění nemovitosti, vnitřního vybavení, občanské zodpovědnosti nebo havarijního pojištění vozidel. Naopak se netýká např. zdravotního pojištění, které nevzniká na základě pojistné smlouvy, ale vyplývá přímo ze zákona.

Výročí smlouvy

V podstatě klasikou, o které se obecně ví, je vypovězení na konci pojistného období, což je tzv. výročí smlouvy. Jeho datum je uvedeno ve smlouvě. Nezapomeňte však, že pokud chcete smlouvu vypovědět, musíte tak učinit nejpozději 6 týdnů před koncem (zpravidla ročního) pojistného období, jinak se vám pojistka většinou znovu obnoví. Výpověď můžete zaslat kdykoli, klidně i půl roku předem, ale nesmíte propást oněch 6 týdnů.

Výpověď po uzavření smlouvy

O následující možnosti mnoho lidí neví. Jedná se o to, že smlouvu můžete vypovědět do 2 měsíců ode dne jejího uzavření. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká. Toto platí zároveň i pro pojišťovnu.

Výpověď po pojistné události

Dále můžete  vypovědět pojištění do 3 měsíců ode nahlášení pojistné události, např. když nejste s přístupem pojišťovny spokojeni. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká. Stejná možnost platí také pro pojišťovnu.

Uzavření smlouvy na dálku

Pokud smlouvu uzavřete tzv. na dálku, např. přes internet či po telefonu, nebo vás navštíví u vás doma obchodní zástupce pojišťovny, pak máte podle občanského zákoníku právo odstoupit od takto uzavřené smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, aniž byste udávali důvod svého odstoupení.

Navýšení pojistného

Pokud pojišťovna zvýší cenu pojistného, pak máte možnost  smlouvu vypovědět do 30 dnů od doručení písemného oznámení od pojišťovny. Jako důvod uvedete nesouhlas s navýšením pojistného. Smlouva je ukončena k výročnímu dni pojištění, tedy poslední den platnosti pojištění.

Jak to je s vrácením peněz

Pojišťovna je ze zákona povinna vrátit vám zaplacené pojistné bez zbytečného odkladu. Částka se však poníží o již „spotřebované“ pojistné.