Od soboty potrápí řidiče na Mělnicku oprava opěrné zdi na průtahu obcí Tupadly

Foto: ŘSD

MĚLNÍK – Na čtyři měsíce omezí od 10. dubna plynulost provozu na silnici I/9 rekonstrukce opěrné čtyřicetimetrové zdi při levém okraji ve směru jízdy na Českou Lípu. V důsledku klimatických jevů a těžké dopravy zde došlo k výrazného poškození pískovcových kvádrů, z nichž je větší část opěrné zdi postavena.

V jednom jízdním pruhu se bude budovat rovněž nová vozovka, která je nad stávající opěrnou zdí porušena odnosem materiálu za rubem zdi. Bude instalován nový zádržný systém i silniční zrcadlo.

Po dobu rekonstrukce bude provoz omezen v jízdním pruhu ve směru na Mělník. Doprava v zhruba stometrovém  úseku bude vedena kyvadlově a řízena světelnou signalizací. V polovině srpna 2021 by již řidiči měli v tomto místě využívat vozovku v celé její šíři.

Nová opěrná zeď bude mít železobetonový základ usazený na ocelových mikropilotách a bude vyzděna lomovým kamenem. Zároveň bude proveden nový drenážní systém s dostatečnou kapacitou odvodnění. Pro zabezpečení dlouhodobé stability bude líc stávající zdi a její podloží zesíleno tryskovou injektáží, záporovým pažením a stříkaným betonem. Stabilizaci zajistí systémem trvalých zemních kotev s ocelovými převážkami.

Rekonstrukce společností AZ Sanace má vyjít na 12,86 mil. Kč bez DPH. Firma se zavázala předat stavbu do užívání za 120 kalendářních dnů od zahájení prací.

Foto: ŘSD