Jak to bude vypadat v pondělí ve škole? Rodiče mají na výběr!

PŘEROV – Všech osm přerovských základních škol zřizovaných městem se v pondělí 12. dubna otevře žákům z prvních až pátých tříd. Podmínkou, aby školáci mohli usednout do lavic, je testování a nošení roušek. S tím ale někteří rodiče nesouhlasí.

„Sešel jsem se dnes se zástupci rodičů, kteří protestují proti novým pravidlům. Vadí jim především typ testu, který byl do škol dodán. V tomto případě po dohodě s ředitelem mohou přinést vlastní certifikovaný test ze seznamu Ministerstva zdravotnictví. Pokud se ale rozhodnou dítě do školy neposlat, bude absence omluvena a škola zajistí přiměřenou formu studijní podpory,“ říká náměstek přerovského primátora Petr Kouba. Přesto se zdá, že většina školáků přijde a bude muset dodržet nastavené podmínky: chodit do školy ob týden, testovat se a nosit roušky.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

„V pondělí nenastoupí žáci všech tříd najednou. Probíhá takzvaná rotační výuka, kdy se střídají jednotlivé třídy v prezenční a distanční výuce. Rozdělení už školy vyvěsily na svých webových stránkách,“ konstatuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová. Učitelé budou muset zabezpečit paralelně výuku i pro děti, jejichž rodiče se rozhodli, že je za daných podmínek do školy nepošlou. Pro ty budou muset chystat domácí úkoly. Dvě školy se rozhodly pro on-line přenos ze třídy, ke kterému se mohou chybějící školáci v aktuálním čase připojit.

Všechny děti budou povinny projít testováním antigenními testy. „Tyto testy si budou děti provádět samy, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Budou-li pozitivní, uvědomí o tom učitelé rodiče, ti si budou muset dítě převzít a zajistit PCR test. S jeho výsledkem budou muset následně školu seznámit,“ oznamuje budoucí praxi náměstek Petr Kouba. Jak dále upřesnil, školy musejí počítat i s dětmi, které si z jakýchkoliv důvodů – mnohdy i psychických – nebudou schopny test samy udělat. V tomto případě bude povolen vstup do školy rodičům, pro něž tam je k testování vyhrazena speciální místnost. Podle nařízení vlády ale nadále platí, že i školáci s negativním testem musejí mít přes nos a ústa chirurgickou roušku.

Ve školce bez roušek

Testování ovšem čeká i na malé předškoláky, tedy na děti, které mají v září nastoupit do první třídy. Ty se budou ve svých mateřinkách rovněž dvakrát týdně testovat, testy jim budou prováděny s asistencí rodičů a vyhodnocovány pracovníkem školky. Odpadá jim ale povinnost nosit v kolektivu roušku.

„Před otevřením škol jsme se museli zabývat i situací rodičů, kteří jsou součástí takzvané kritické infrastruktury, pro něž byla až dosud vyčleněna pohotovostní škola a školka. Ty se teď pro tyto účely uzavřely, my ale máme povinnost se o děti postarat. Žáci prvního stupně, kteří nemají prezenční výuku, budou moci nastoupit do družiny své kmenové školy. Děti, navštěvující mateřskou školu, mají možnost chodit do své školky, kde budou začleněny do příslušného oddělení, “ vysvětlil Kouba.

Pro všechny pojede rovněž vývařovna, v jídelně dostanou oběd na stůl žáci z prezenční výuky, děti, které se učí distančně, si mohou jídlo odnést v jídlonosiči.