Očkování je v současnosti jediné rozumné preventivní opatření, říká vedoucí lékař plicní ambulance

MUDr. Miroslav Šimíček pracuje v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí jako vedoucí lékař plicní (TRN) ambulance. Foto: archiv Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – MUDr. Miroslav Šimíček pracuje v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí jako vedoucí lékař plicní ambulance. Několik měsíců působí také jako odborný lékař v rámci očkovacího centra, slouží na rychlé záchranné službě a jezdí očkovat personál a klienty v sociálních službách. V rozhovoru se podělil o své zkušenosti s koronavirem i názory na očkování.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Pane doktore, kolem onemocnění covid-19 slýcháváme spousty informací. Jak je samotná nemoc z vašeho pohledu pro pacienty nebezpečná?

Řekl bych, že je dosti zrádná. Na první pohled nemusí být až tak nebezpečná, abychom se jí dostatečně báli, na druhou stranu to zase není jen „obyčejná chřipečka“, neboť těžký průběh bývá 15 až 20 krát častější než u běžné sezónní chřipky. Statistika nám sice může ozřejmit rizikové kategorie lidí, ale u konkrétního jednotlivce nikdy nevíme, jak zareaguje. Jeden nemá nic, nebo je jen trochu unavený a druhý do několika dní zemře, i kdyby se zdravotníci roztrhali.

Plné jednotky intenzivní péče, pacienti na ventilátorech, nebo ti, kteří vyžadují kyslík, to je obraz této nemoci. Co byste doporučoval primárně rizikovým skupinám v současné době?

V současné době neexistuje jiné rozumné preventivní opatření nežli očkování. Snaha o snížení sociálního kontaktu je samozřejmě také důležitá, leč z různých důvodů těžko dosažitelná a dlouhodobě neúnosná. Je to opatření, které má fungovat jako jakási brzda do doby definitivního řešení, kterým je očkování.

Jak dlouho trvá samotné očkování spojené s nezbytnou administrativou pacienta, pokud dorazí k vám do očkovacího centra?

Samotná aplikace očkovací látky je otázka vteřin, administrativa zabere asi 5 minut, pacienti u nás i s observací po očkování stráví přibližně 20 minut.

Současně vy a váš personál pracujete na plicní a alergologické ambulanci. Jak lze nyní práci na obou pracovištích stíhat?

Stíháme to, nic jiného nezbývá. Nešlo by to ale bez pomoci jak kolegů a kolegyň z ostatních oddělení, tak vypomáhajících kolegyň, kteří jsou na důchodě, a kolegyň toho času na rodičovské dovolené.

Je nutné veřejnosti vysvětlovat přínos očkování, nebo to berou jako vstupenku k návratu do „normálního“ života?

Vysvětlovat je jistě potřeba. V dnešní „informační džungli“, kde si může každý psát, co chce a nepotřebuje žádné podklady ani argumenty, je orientace obtížná pro všechny. Naším úkolem tedy je hledat kvalitní informace a pak je předávat veřejnosti. Bez toho i nejlépe zorganizovaná očkovací strategie nemá smysl.

Jezdíte i očkovat do sociálních služeb, domovů pro seniory. Cítíte v této věkové kategorii odhodlání se naočkovat a vyhnout se tak případným komplikacím spojené s onemocněním?

Ano, lidé z vyšší věkové kategorie jsou více nakloněni očkování. Důvodem bude jak obava o komplikace onemocnění, tak i snaha o možnost se setkávat s příbuznými, rodinou, ale i zvyk poslouchat doporučení.

Stalo se, že pacient i přes registraci nakonec na očkování nepřijde, nebo si aplikaci vakcíny rozmyslí?

Zajisté, někteří se nedostaví. Mohu však říci, že jsou to většinou zdravotní obtíže, co jim zabrání termín dodržet. Pro tyto případy máme náhradníky, prozatím z řad zdravotníků či IZS.

Co byste vzkázal odpůrcům očkování?

Nejsem zde proto, abych někoho kritizoval, k čemuž by mohla otázka vybízet. Nicméně v této situaci nevidím jinou racionální cestu. Proto se snažím očkovat lidi, kteří o to mají zájem a stejně jako já v očkování vidí smysl, snahu vyhnout se mnoha předčasným úmrtím a zdravotním komplikacím. Doufám, že ten, kdo očkování odmítá tak činí proto, že k tomu má rozumné důvody, ne proto, že si přečetl nesmysly typu „načipování“, či „změna genetické informace“ a podobně. Přeji všem, abychom měli sílu prodírat se současnou informační džunglí a oddělovat pravdivé zprávy od nesmyslů.