Exmoorští poníci začali spásat i Havranický les

Exmoorští poníci na havranické pastvině. Foto: Robert Stejskal Správa Národního parku Podyjí

ZNOJMO – V Havraníkách začali exmoorští poníci spásat po téměř třech letech od začátku projektu přirozené pastvy koní v Podyjí i lesní část pastviny. Dosud byla desetihektarová plocha smíšeného lesa oddělená mobilním ohradníkem.

Havranická pastvina je tvořena stepními trávníky, vřesovišti a křovinatými biotopy. Asi třetinu pastviny pokrývá smíšený les, kam koně zatím nesměly. „Každý rok jsme koním postupně přidávali nové dílčí plochy k pastvě. Nyní přibývá i les,“ říká Robert Stejskal ze Správy Národního parku Podyjí. Správci pečlivě sledují kapacitu pastviny a sledují, kolik zvířat pastvina uživí, aniž by tlak zvířat ohrožoval citlivá společenstva. Původní skupinka pěti koní se rozrostla na osm, proto došlo k rozšíření spásané plochy. Koně se během tří let úspěšně propásli přes stepní trávníky až k lesním porostům. „Nyní je čeká nelehký úkol. Pomoci zlepšit stav lesa,“ vysvětluje Stejskal.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

V lesních porostech plošně odumřely borovice. Na zbytky lesostepních světlin se šířil akát nebo husté křoví. Koně dokážou dokonale vypást porosty vysokých trav. Správci parku budou pokračovat v asanaci suchých borovic, odstraňování invazních akátů injektáží a především obnově cenných zbytků stepní vegetace. „V Havranickém lese stále existují skalky s přežívajícími konikleci, jalovci a dalšími vzácnými druhy. Jen je potřeba je osvobodit z hustého křoví. Jakmile se to povede, koně se postarají o další údržbu a zpomalí zarůstání. Ve střední části pastviny byla po několika týdnech také znovu zprovozněna oblíbená vyhlídka na skalním návrší. Touto dobou tam právě dokvétají poslední koniklece velkokvěté. Vypasená místa na pastvině se začínají vybarvovat žlutě díky rozkvétajícím mochnám písečným.