Kdy se bude odvážet odpad z okrajových částí města

Odpad. Ilustrační foto: K. Bílková.

FRÝDEK-MÍSTEK – Radní uvedli, jak se bude během dubna svážet odpad z okrajových částí města. Kdy budou kontejnery přistaveny a kdy budou kontejnery odváženy?

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny na jedenácti místech v okrajových částech města a budou určeny jen pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu jako je například tráva, listí, větve či rostliny.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Kontejnery budou přistaveny vždy v pátek a mají být odvezeny v pondělí. Město důrazně varuje, aby lidé do kontejnerů neukládali nebezpečný odpad, například mazací oleje, filtry, počítače či monitory.

V pátek 23. dubna budou kontejnery přistaveny v Zelinkovicích na ulici Příborská, v Lysůvkách na ulici Zahradnická, v Chlebovicích na ulicích Ke studánce a Vodičná a ve Frýdku na Panských Nových Dvorech.

Za týden, tedy 30. dubna, pak budou kontejnery připraveny ve Skalici u kostela, u kulturního domu a na rozcestí, dále pak v Lískovci v Hájku, u kulturního domu a u hřbitova.