OBRAZEM: Práce na novém parku v Zábřehu finišují

ZÁBŘEH – Začátkem dubna byly zahájeny práce na poslední etapě budování parku v zábřežských Knížecích sadech u Oborníku. K dokončení celého projektu navazujícího na alej na hrázi zbývá výsadba a revitalizace zeleně. Areál nabídne celoroční vyžití všem věkovým skupinám.

V předchozích letech, v rámci první a druhé etapy revitalizace, vznikla trasa pro in-line bruslení dokola kolem dvou terénních modelací včetně veřejného osvětlení. Byly také vybudovány ostatní chodníky, které mají mlatový povrch a byly zde v ploše ponechány i dílčí zatravněné chodníčky, jelikož se vzhledem k charakteru prostoru předpokládá živelný pohyb po ploše parku. Zhotovitel výsadeb a mobiliáře začal s přípravou prací již na podzim loňského roku, kdy provedl postřik proti plevelu. Na odplevelených plochách bude založen nový trávník a vysázeny stromy i nižší keře.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Projekt počítá s výsadbou skupin stromů a solitérů v celé ploše Knížecích sadů. Součástí sadových úprav je rovněž zatravnění, v části parku vznikne i vodní tůň.  „Celý areál je komplexně řešen tak, aby mohl být využíván celoročně všemi věkovými skupinami k odpočinku, rekreaci, pobytu v přírodě i sportu. Ovál se zpevněným povrchem představuje pro děti bezpečné místo pro jízdu na dětských dopravních prostředcích. Kopečky jsou zase místem, kde v zimě mohou bobovat a sáňkovat, objasnil starosta František John. Celá revitalizace včetně vodního prvku bude prováděna během dubna a května.

Název parku vychází z historického názvu městské čtvrti v podzámčí. „Ve starých mapách je zaznamenán německý ekvivalent Knížecích sadů, tedy Fürstengrund. Původní extenzivní louka založená na místě rybníka nabízela obrovský potenciál pro založení parku,“ připomenul starosta John.

Výsadba zeleně je spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Cena poslední etapy projektu činí 3,8 milionu korun a výše poskytnuté dotace je 2,5 milionu korun. Zrealizované dvě etapy si z rozpočtu města vyžádaly celkem 6 milionů korun.