Šest set domácností na Přerovsku má novou kanalizaci

Další obce na Přerovsku jsou odkanalizovány

PŘEROVSKO – Obce a místní části Čekyně, Dolní Újezd, Stoky, Staměřice a hranická Lhotka mají novou funkční kanalizaci. Bylo položeno sedmnáct kilometrů potrubí a zbudováno téměř 600 přípojek.

„Všechny obce byly stavbou výrazně zasaženy. Byly rozkopány silnice, zkomplikovala se doprava, prášilo se. Ale dnes máme hotovo a troufám si říct, že za trochu nepohodlí výstavba stála,“ říká předseda představenstva společnosti VaK Přerov a radní města Michal Zácha.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Cílem stavby bylo odvedení odpadních vod od občanů a jejich vyčištění v nových čističkách, které vznikly v Čekyni na Přerovsku a ve Lhotce na Hranicku, nevyjímaje zvýšení kapacity stávající ČOV v Lipníku nad Bečvou.

„Čistička v Čekyni je vybudována pro 1200 obyvatel a v budoucnu umožní napojení odpadních vod i ze sousedních Penčic, pro které je připravena část výtlačného potrubí. V současné době probíhá postupné napojování jednotlivých nemovitostí,“ doplnil ředitel přerovské společnosti VaK Miroslav Dundálek.

Nově zbudovaná kanalizační síť vyšla na 168 milionů korun. Více než polovinu částky se podařilo pokrýt z dotací.