Opravy kolínského mostu přinesou řidičům zatím lokální omezení

Foto: KSUS

KOLÍN – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje zahajuje okamžité opravy tzv. nového mostu na silnici II/125 přes Labe v Kolíně. Ten je ve velmi špatném stavu a opravy jsou nezbytně nutné. Zároveň je ale jedinou cestou, která umožňuje nákladní a autobusovou dopravu přes Labe z jižního obchvatu Kolína do severní průmyslové části města a přístavu.

Během letošní zimy se technický stav nosných konstrukcí mostu zhoršil do té míry, že některé jeho části už splňují znaky havarijního stavu. Po pádu úlomků betonových říms do kolejiště Krajská správa a údržba silnic provedla mimořádnou mostní prohlídku, z níž vyplynulo, že most je ve velmi špatném stavu. Celkovou opravu tedy již nelze odkládat, protože existuje reálné ohrožení veřejného provozu pod mostem i na mostě.

V první fázi, která nastane v průběhu příštího týdne, budou prováděny lokální uzavírky na mostu a pod mostem při zajišťování havarijních říms. Tato omezení budou pouze lokálního charakteru a na noc se budou odstraňovat. K odklonění nákladní dopravy dojde pravděpodobně začátkem června.

Dalším milníkem v omezení dopravy bude snížení počtu dopravních pruhů z 2+2 do režimu 1+1. To čeká řidiče na přelomu června a července letošního roku. V nezbytně krátké době, zhruba dva víkendy, bude most uzavřen celý, protože bude probíhat výměna dilatačních závěrů.

O objízdné trase nákladní dopravy slíbila krajská správa řidiče včas informovat.

Foto: KSUS