Bohumínští budou mít revoluční systém odpadového hospodářství! V Čem je výjimečný?

Logo nové kampaně. Foto: Město Bohumín.

BOHUMÍN – Radní rozjeli novou kampaň na třídění odpadů, chtějí, ať se lidé chovají ekologicky i nadále.

Kampaň s názvem “Chovám se ekologicky, přidáte se?” po osmi letech končí a je nutné, aby se zmodernizoval systém odpadového hospodářství. Zástupci města proto představili novou kampaň, jejíž hlavní myšlenkou je, aby lidé zaplatili jen to, co nevytřídí.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

„Proto přicházíme už v předstihu s novou kampaní. Ta má obyvatele Bohumína motivovat, aby snižovali objem směsného odpadu. Systém postavíme na principu, že platí více ten, kdo netřídí. Lidé tak zaplatí skutečně jen za to, co vyhodí do obyčejné popelnice. Chceme dosáhnout toho, že se postupně bude navyšovat množství vytříděných a využitelných složek,“ vysvětlil místostarosta města Lumír Macura.

Město má v záloze také individuální svoz plastů a papíru přímo z rodinných domů, ale u tohoto plánu bude záležen na zájmu majitelů.

„Nyní se vyváží jen během jara, léta a podzimu. Tímto krokem chceme umožnit domácnostem třídit rostlinné zbytky z kuchyní celoročně. Další novinkou bude rozmístění popelnic na bio odpad také do bytové zástavby, pokud se na tom nájemníci dohodnou. Rozšíříme i počet nádob na plasty a papír s cílem přesunout maximum využitelných složek ze směsného odpadu do barevných kontejnerů,“ upřesnil dále Macura.

Systém nového odpadkového hospodářství bude dražší, než současný, ale tam, kde se daří snižovat množství směsného odpadu lidé ve výsledku zaplatí méně. Mottem nového systému je “Ušetříš, když vytřídíš.”

Cílem je především to, aby lidé třídili odpad v místě bydliště, a to především odpad biologického původu, papír, textile, sklo a jedlé tuky. Poplatek by měl vycházet z množství odpadu z každého domku či domu dle sjednaného objemu vyvážených popelnic. Pro zajímavost dodáváme, že loni se vytřídilo 1470 tun biologicky rozložitelného odpadu, letos to je již nyní 1600 tun.