Na Plumlovské přehradě po sedmi letech odtěží sedimenty

Na přehradě se bude pracovat ještě další rok

PLUMLOV – Plumlovská přehrada, na které probíhá rekonstrukce přelivné zdi bezpečnostního přelivu, má výrazně sníženou hladinu. Toho se rozhodlo využít Povodí Moravy k odtěžení sedimentů a úpravám mokřadu na konci vodní nádrže.

Bude se jednat o první těžbu sedimentů ze sedimentační zdrže, která je v provozu od roku 2014.

Sedimenty se využijí k obnově vegetace. „Využijeme sníženou hladinu v nádrži, abychom odtěžili sedimenty z prostoru před kamenným valem, kde dochází k jejich ukládání. Potřeba odtěžení sedimentů dokládá, že naše opatření fungují, omezují zanášení samotné nádrže a prodlužují její životnost,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, Václav Gargulák.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Jedná se o první těžbu sedimentů od dokončení sedimentačních opatření před sedmi lety. Odtěžený sediment vodohospodáři využijí v litorálním pásmu na navýšení výsadbových center. Následovat bude obnova rostlin se zastoupením druhů, jako je orobinec, rákos či žabník. „Vysazovány budou běžné druhy, které se na Plumlově vyskytovaly ještě v osmdesátých letech minulého století. Výsadby budou provedeny tak, aby se na vybrané ploše vytvořila centra, ze kterých se rostliny mohou následně šířit dál. Takovýchto center bude šest. Rákos i orobinec je nyní ojediněle zastoupen i mimo prostor mokřadu, kdy místa výskytu odpovídají stavu z první poloviny osmdesátých let minulého století,“ vysvětluje Petr Loyka, který bude na realizaci dohlížet jako biologický dozor. Důvodem, proč se původní výsadba v některých místech neuchytila, bylo pět let trvající sucho i vandalství.

Tento mokřad funguje jako vstupní filtr pro vodu přitékající do přehrady a je také vhodným prostředím pro výskyt i přirozenou reprodukci živočichů. „Mokřad samotný se i nadále bude do jisté míry podílet na filtraci přitékající vody do nádrže a společně se srážením fosforu má své opodstatnění v naší snaze o dosažení rovnovážného stavu v nádrži tak, aby nepřevládly podmínky pro masivní rozvoj sinic. Vodní nádrže jsou však živý organismus a kvalitu vody ovlivní zejména znečištění, které se do nádrže dostává z povodí nad vodní nádrží, zejména z nedostatečně čištěných odpadních vod vypouštěných do vodních toků,“ doplňuje Gargulák.

Povodí Moravy odtěží sedimenty a provede úpravy v litorálním na přelomu dubna a května.

Vidět odpuštěnou přehradu se někomu nepodaří za celý život