Olomoucký magistrát funguje v omezeném režimu, s trochou trpělivosti už vyřídíte téměř vše

OLOMOUC – Olomoucký magistrát se vypořádává s následky masivního kybernetického útoku z úterý 6. dubna. Vyřizování žádostí občanů probíhá v maximální možné míře, v některých případech ho brzdí dočasné výpadky či zpomalení sítě. Na obnově digitální infrastruktury se dále intenzivně pracuje.

Každé pracoviště magistrátu již má k dispozici alespoň jeden prověřený a zapojený počítač a pracuje se na co největším rozšíření. Co v tuto chvíli funguje?

Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

Funguje výdej hotových občanek a pasů v přízemí budovy Namiro. V 1. patře funguje příjem žádostí o vydání osobních dokladů, ohlášení ztrát a odcizení dokladů, výdej dat z evidence dokladů. V 1. patře lze provést i změnu trvalého pobytu, výdej dat z informačního systému evidence obyvatel, příjem žádostí o vydání voličského průkazu.V současné době není funkční rezervační online systém objednávek, v budově zatím není v provozu vyvolávací elektronický systém. „V čekárně prosíme dodržovat rozestupy, k označeným přepážkám vstupujte jednotlivě,“ vzkazují pracovníci příslušného oddělení.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Oddělení agendy řidičů a motorových vozidel

V provozu je agenda evidence řidičů a agenda motorových vozidel, lze vyzvednout registrační značky z depozitu. Funkční není elektronický vyvolávací systém, pracovníci odboru vydávají žadatelům papírové pořadové lístky. Z důvodu postupného zapojování počítačů fungují výše uvedené agendy prozatím v omezeném režimu.

Matrika postupně obnovuje činnost jednotlivých úseků. Je obnovena činnost vydávání matričních dokladů.

Projednávání přestupků probíhá v provizorním režimu.

Správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu bude možné projednávat od příštího týdne.

Z technických důvodů není možné v současné době platit platební kartou, platby odbor přijímá pouze v hotovosti.

Pracoviště CzechPoint není dosud funkční, občané mohou v této záležitosti využít služby České pošty.

Obnovení digitální infrastruktury pracují nejen IT odborníci z magistrátu a z několika externích firem, ale také z Krajského úřadu, Dopravního podniku města Olomouce a z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Specialisté nyní intenzivně pracují na připojování jednotlivých koncových stanic k obnovené síti. Cílem týmu IT specialistů je během dalšího týdne zapojit do systému zhruba 85 procent koncových počítačů. Znamenalo by to výrazné usnadnění práce pro všechny odbory státní správy i samosprávy.

Brzy bude obnovena také elektronická úřední deska. U dokumentů, které mají být dle zákona na úřední desce vyvěšeny, budou vzhledem k výpadku zohledněny i zákonné lhůty pro dobu zveřejnění. Toto se týká například i výběrových řízení. Aktuálně již je v testovacím režimu zprovozněna i spisová služba a pracovníci magistrátu konečně mají možnost vstupovat do datové schránky.