Stánky, které denně míjíte, změnily podobu

Foto: Oficiální www města Náchod

NÁCHOD – Novinové stánky, na které byli lidé léta zvyklí, se začaly jevit jako zastaralé a nevyhovující. Jejich obnova se ukázala jako finančně nevýhodná, proto bylo rozhodnuto o tom, že na jejich místě vzniknout nové objekty.

Občané dlouho míjeli dva novinové stánky, jeden na Plhově a druhý u okružní křižovatky „Itálie“. Tyto objekty jsou však již minulostí. Město, které je pronajímá, se koncem loňského roku rozhodlo, že je vymění za nové. Důvodem bylo to, že jsou již značně opotřebované a jejich oprava by byla příliš nákladná. Na Plhově se objevil nový stánek tuto středu dopoledne, druhý bude stát na místě ve čtvrtek. „Pracovníci Technických služeb města Náchoda připravili místa pro osazení stánků, na Plhově bylo třeba zpevnit plochu o výměře cca 10m2 zámkovou dlažbou. Staré stánky zůstanou dočasně na místě, než dojde k přestěhování potřebného vybavení, následně budou odstraněny,“ říká za město Nina Adolf.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.