Hrob na dně bazénu patřil dvanáctiletému dítěti

Na území dnešních Kralic byl aktivní život už v době Velké Moravy

KRALICE NA HANÉ – Nález kosterní ostatků při kopání bazénu v Kralicích na Hané ohledali archeologové. Tisíc let starý hrob patřil adolescentnímu jedinci, odhadem ve věku dvanácti let.

„Tělo bylo uloženo v natažené poloze na zádech, s rukama těsně podél těla. Můžeme tak usuzovat na jeho pevnější stažení do „pohřebního roucha“, s orientací  ve směru hlavy na severozápad a nohou na jihovýchod. Uplatněný pohřební ritus a charakter terénní situace hovoří o raně středověkém stáří hrobu, pravděpodobně 11. až počátek 12. století, tedy období takzvané mladší doby hradištní,“ popsal archeolog Pavel Fojtík.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Výše popsaný hrob bude bezpochyby součástí většího pohřebiště, které předchází i první strohé písemné zmínce o Kralicích na Hané z roku 1225.

Na jiném místě u Kralic na Hané byly již koncem 19. století náhodně objevovány kostrové hroby obsahující keramické nádoby a šperky z období Velké Moravy. „Tyto dřívější nálezy nepřímo potvrzují existenci raně středověké osady rozložené zřejmě v prostoru dnešních Kralic na Hané,“ potvrzuje Fojtík.

Osada ležela v širší oblasti křížících se významných obchodních tras. Ve směru severojižním u starobylé „Jantarové stezky“, spojující Pobaltí s jihem Evropy. Ve směru od západu k východu pak u euroasijské magistrály, která vedla přes Řezno – Prahu – Olomouc – Rurikovská Rus, až k daleké „Hedvábné stezce“.