KORONAVIRUS: Rozvolnění půjde ve vlnách, služby budou poskytovány za striktních podmínek – vláda představila „harmonogram“

Zdroj: online vysílání

Česko – Dnes vláda schválila postup, jakým by se v Česku mělo řídit tzv. rozvolňování protiepidemických opatření. Jak uvedl ministr průmyslu a obchodu Havlíček, systém tvoří šest na sebe navazujících kroků, pro každý z nich bude klíčová incidence (výskyt) onemocnění, kdy první krok je podmíněn maximálně stovkou nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Rozvolnění by měla být prováděna vzhledem k územním celkům definovaným kraji, některá rozvolnění však budou plošná.

Je to přesně rok, kdy vláda oznamovala, jak bude Česká republika postupovat při rozvolňování po první vlně pandemie. Dnes tedy představila totéž, a jak uvedl ministr Havlíček, věří, že je to poslední balíček rozvolnění, který bude na našem území třeba. „Pandemická situace se dostává do bodu, kdy je možné pustit se do rozvolňování ekonomického, vzdělávacího, kulturního a sportovního života,“ uvedl tedy s tím, že je připraveno šest kroků („balíčků“), dle nichž bude rozvolňování řízeno. „Jedná se o systém, který schematicky ukazuje jednotlivé aktivity, jejich uvolnění a také podmínky, za kterých uvolnění bude možné,“ upřesnil. Každý týden v pondělí vláda upřesní režim uvolnění v následujícím týdnu, k definitivnímu potvrzení pak dojde vždy ve čtvrtek. „Logika plánu spočívá v tom, že přednost mají školy, školky a vzdělávací systém, za ním či paralelně následují ekonomické aktivity,“ shrnul Havlíček.

Již v pondělí 26. 4. tedy dojde (ještě mimo celý plánovaný systém) k mírnému uvolnění ve školství, které je vládou označováno za prioritní. Bude tedy obnovena praktická výuka na SŠ s VŠ a ve vybraných krajích (Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském) dojde k návratu všech dětí do mateřských škol. „Díky nízké incidenci viru nemusí být děti v mateřských školách v rouškách a ani nemusí být testovány,“ doplnil pak ministr školství Plaga (v ostatních regionech mohou MŠ i nadále navštěvovat pouze děti předškolního věku, s rouškami a po absolvování testu na koronavirus).

Klíčové datum: 3. května

Zásadním datem by mělo být 3. 5. 2021, ovšem jen pokud bude dosaženo daného kritéria maximálně 100 nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Aby bylo toto číslo lépe představitelné, jedná se v součtu o cca 10 000 nakažených za týden v rámci celé republiky. Nutno dodat, že aktuálně sledované číslo dosahuje k hodnotě 177 (ještě před týdnem ale přesahovalo 400).

„Docílíme-li tohoto ukazatele, budou uvolněny všechny obchody, současně uvolníme služby nebytně nutné – péči o tělo a zvířata,“ oznámil ministr Havlíček s tím, že tyto služby (např. pedikúra, masáže, kadeřnictví ad.) budou uvedeny do provozu bez ohledu na incidenci a k jejich uvolnění tedy dojde v každém případě. Podmínkou však bude, že se zákazníci budou muset prokazovat negativním PCR nebo antigenním testem (a to z odběrových míst či podniků, kde testování probíhá za odborné asistence). Služby budou samozřejmě zpřístupněny také pro očkované a pro všechny, kteří covid-19 prodělali v posledních 90 dnech.  Vedle toho by měl být (při naplnění podmínek) rozvolněn také provoz galerií, památek a do školních lavic by se měli (v rotačním režimu) vrátit žáci 2. stupňů základních škol.

Další rozvolnění pak budou následovat v případě, že budou naplněna navazující nastavená kritéria, která jako další hranice vzhledem k incidenci stanovují 75 či 50 nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Data budou vždy vyhodnocována na týdenní bázi. „My nebudeme dogmaticky trvat na přesných číslech, ale budeme zohledňovat i další aspekty – např. počty hospitalizovaných, poměry pozitivních testů, díky tomu to rozvolňování bude trošku flexibilnější,“ ubezpečil následně ministr zdravotnictví Arenberger.