Počet žáků základních škol v našem kraji roste

Ilustrační fotografie, zdroj: Shutterstock

PLZEŇSKÝ KRAJ – Příliv populačně silnějších ročníků přivedl do základních škol Plzeňského kraje vloni více dětí, zatímco počet dětí navštěvujících mateřské školy měl v posledních letech spíše stagnující tendenci.

Ve školním roce 2019/20 patřily kraje Hl. město Praha, Středočeský a Plzeňský k regionům, kde byl průměrný počet žáků na jednu třídu vyšší než 20. Pro zajímavost v průměru nejnižší počet žáků na jednu třídu byl zaznamenán ve Zlínském kraji (18,6). Ostatní kraje se pohybovaly v rozmezí 19,1–19,7 žáků na třídu. V loňském školním roce navštěvovalo v Plzeňském kraji základní školu 51 990 žáků, z toho chlapci tvořili lehce přes 51 % a dívky necelých 49 % z celkového počtu žáků. „Na jednu třídu připadlo 20,2 dětí, což byl v porovnání s ostatními kraji třetí nejvyšší počet žáků na  třídu. Počtem učitelů v ZŠ (3 577,2 přepočtených osob na plně zaměstnané) se Plzeňský region v rámci krajů umístil na desátém místě. Z celkového počtu dětí ve věku 6–15 let navštěvovalo základní školu v Plzeňském kraji 85,7 % dětí,“ uvádí Petra Fujová z Krajské správy ČSÚ v Plzni.