Akce SPEED MARATHON: Na Klatovsku se rozdávaly pokuty

Zdroj: PČR

KLATOVSKO – Ve středu 21. dubna letošního roku se policisté na Klatovsku zapojili do preventivně dopravní akce s názvem Speed Marathon. I přes opakovaná upozornění na akci v médiích tak bylo u pětadvaceti vozidel naměřeno překročení stanovené rychlosti.

Uvedená akce probíhala v době od 7.00 do 21.00 hodin na různých místech regionu. Od počátku měsíce ledna do konce února mohli občané navrhnout místa, která jsou z jejich pohledu riziková. Policisté na podkladě dopravně bezpečnostních analýz a určených kritérií, návrhy vyhodnocovali a vybrali nejrizikovější lokality. Na Klatovsku byl dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu zaměřen do obcí: Železná Ruda, Špičák, Horažďovice, Kolinec, Nýrsko, Švihov, Uhliště a Nýrsko.

Policisté v průběhu akce zjistili 31 dopravních přestupků, kdy se jednalo o pětadvacet případů porušení stanovené rychlosti jízdy v obcích, ve dvou případech o nevyhovující technický stav vozidel a čtyři řidiči za jízdy používali mobilní telefon. „Nejvyšší naměřené rychlosti v obci byly zjištěny u projíždějícího vozidla v Železné Rudě, kdy řidič jel 79 km/h a další v Nýrsku 76 km/h. V příkazním řízení bylo uloženo 12 200 Kč. Policisté se zaměřili i na dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích i na pátrání po osobách a odcizených věcech i vozidel,“ uvedla policejní mluvčí Dana Ladmanová.