Kolem hradu na Slezské se po letech jezdí bez omezení, kanalizační sběrač je hotov!

Foto: (pxb)

OSTRAVA – Náročná stavba kanalizačního sběrače Slezská Ostrava – Radvanice a Bartovice je hotová. Sběrač nejen umožní odvést splaškové vody do čistírny, což se projeví zlepšením kvality vody v řekách Lučina a Ostravice, ale uleví se i řidičům, kteří se při průjezdu kolem Slezskoostravského hradu, v úseku mezi Zárubkem a ulicí Těšínskou, tři roky potýkali s nepříjemným dopravním omezením.

Městu byla hotová stavba předána 21. dubna. “Převzali jsme ji s více než týdenním předstihem. Prodloužení sběrače B přes území Slezské Ostravy až do Radvanic má strategickou roli. Vyjma centrální části Slezské Ostravy byly dosud odpadní vody z této oblasti odváděny lokálně a bez celkové koncepce přímo do vodotečí,” řekla náměstkyně z magistrátu Zuzana Bajgarová s tím že stávající kanalizační stoky byly bez čištění vyústěny do řeky Lučiny.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Cílem stavby bylo vytvořit předpoklad pro systematické odkanalizování spádového území Slezské Ostravy, Radvanic a části Bartovic, a to včetně ploch určených územním plánem pro rozvoj lehké průmyslové a bytové výstavby. “Výhledově bude možné na kmenový sběrač B napojit také stokovou síť Kunčic a Kunčiček,” uvedla investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Celkově se ve Slezské Ostravě a v Radvanicích a Bartovicích zrekonstruovalo 1559 metrů sběrače, postavilo se 5243 metrů nové sítě a vybudovalo se 101 přípojek. Nové rodinné domy v obvodech se nyní budou moci napojit na kanalizaci bez nutnosti výstavby bezodtokové jímky nebo domácí čistírny odpadních vod.

Na sběrač B se nyní bude moci přepojit také bývalý průmyslový areál firmy Bastro, který dosud vypouští všechny odpadní vody do Lučiny a celkově stavba položila základ koncepce odkanalizování jižní oblasti Slezské Ostravy i Radvanic a Bartovic.

Navazovat nyní bude stavba kanalizace v Kunčicích a Kunčičkách, která zajistí zrušení dalších volných vyústí do řeky Ostravice. Výběrové řízení na dodavatele se bude vypisovat již letos na podzim.