Přestavba kasáren za více než čtvrt miliardy je hotová

Foto: Oficiální www města Hradec Králové

HRADEC KRÁLOVÉ – V Gayerových kasárnách se nachází hlavní zázemí Muzea Východních Čech a zaměstnanci tu pracovali v podmínkách, které byly značně nevyhovující. Proto došlo k náročné přestavbě objektu, která stála stovky milionů korun.

Bývalé vojenské ubikace v Gayerových kasárnách se přeměnily na muzejní depozitář, stavební práce jsou téměř hotové. Nyní se maluje zábradlí a probíhá instalace světel. Sbírkové předměty byly dočasně umístěny v náhradních prostorách, brzy se ale začnou vracet zpět na svá místa spolu se zaměstnanci. Cena všech úprav a vybavení se pohybuje okolo 300 milionů korun. „Stavební práce budou ukončené během května a vše nasvědčuje tomu, že se termín podaří splnit. Poté bude následovat měsíční zkušební provoz pro otestování technických zařízení v objektu. V současné chvíli hledáme dodavatele na kompaktní regálové systémy, které se stanou základním prvkem vybavení všech nově vytvořených depozitářů. Jakmile skončí stavební práce, začne vybraný dodavatel průběžně regálové systémy montovat. Instalace regálů je naplánovaná do podzimu,“ říká za Královéhradecký kraj Martina Berdychová.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.