Baťův kanál je připravený na zahájení sezóny

Foto: Povodí Moravy, s. p.

ZLÍNSKÝ KRAJ – Plavební sezóna na Baťově kanále může začít. Alespoň tak to vypadá z pohledu vodohospodářů, kteří dokončili pravidelnou údržbu a kontroly. Minulé úterý se začal napouštět i opravovaný úsek mezi Veselím nad Moravou a Vnorovy.

S každoročně vzrůstajícími počty návštěvníků musí Povodí Moravy vynaložit stále více práce a finančních prostředků na údržbu a obnovu vodní cesty. Potřeba bylo také zlikvidovat následky povodní z loňského května a října. „Po povodních došlo k výraznému zanesení rejd plavebních komor Nedakonice, Uherský Ostroh, Veselí nad Moravou, Vnorovy I. a naplavení dvou štěrkových lavic pod plavební komorou Kunovský les. Po místních lokálních povodních na řece Veličce a říčce Radějovce navíc došlo k značnému zanesení plavebního kanálu nánosy na vodohospodářském uzlu ve Strážnici a části toku Radějovka pod soutokem s plavebním kanálem pod plavební komorou Petrov. Tyto sedimenty jsme před startem letošní hlavní plavební sezóny vytěžili a odstranili,“ vysvětluje ředitel místně příslušného závodu Povodí Moravy v Uherském Hradišti Pavel Cenek.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Novinkou jsou servisní stání i opravený úsek u Veselí nad Moravou

Největší dokončenou stavební akcí je rozhodně oprava opevnění Baťova kanálu u Veselí nad Moravou. Ta probíhala v několika etapách, aby se tím nenarušil provoz na vodní cestě. „Baťův kanál v tomto úseku získal nové kamenné opevnění, což zvýší plynulost, bezpečnost i komfort plavby. Práce v korytě jsou dokončené a v úterý v poledne jsme mohli začít tuto část kanálu napouštět,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Práce probíhaly od roku 2019 a vyšly na 53 milionů korun.

Bezpečnost návštěvníků kanálu zvýší tři nová servisní stání u plavebních komor ve Veselí nad Moravou, Vnorovy I. a Vnorovy II. Používat je budou nejen správci vodního toku, ale i složky Integrovaného záchranného systému a Státní plavební správa.

Během podzimu a zimy pročistili vodohospodáři břehy od křovin, náletových dřevin, rákosu a poškozených stromů. „Velkou měrou se na špatném zdravotním stavu doprovodného porostu podepsala také aktivní činnost bobra evropského, kdy obzvlášť nebezpečné pro veřejnost byly okousané či z velké části nakousané vzrostlé stromy,“ podotkl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Samozřejmostí byla i údržba všech 13 plavebních komor.