Chráníme koncového spotřebitele – i před agresivními obchodníky

Ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný stojí v jejím čele od roku 2014. Předtím působil jako ředitel inspektorátu ČOI v Ostravě. Foto | archiv ČOI

Na poctivost prodejců nejen v kamenných obchodech dohlíží Česká obchodní inspekce (ČOI). Je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Její inspektoři kontrolují fyzické i právnické osoby, které nabízejí služby nebo prodávají na našem trhu své výrobky. Nejen o tom, jak se v posledním roce změnila práce ČOI, ale i o tom, jak se změnil český trh, jsme si povídali s ústředním ředitelem ČOI Mojmírem Bezecným.

Změnila koronavirová doba práva spotřebitelů – řeší vaše inspektoráty nějakou novou, specifickou agendu, která se objevila až v poslední době? 

Inspektoráty ČOI v současné době věnují mimořádnou pozornost výkonu dozoru nad dodáváním osobních ochranných prostředků dýchacích cest na trh. Rozpracováno je aktuálně zhruba 300 kontrol, při kterých se ověřuje např. správnost značení či oprávněnost uvedení respirátorů na trh. ČOI v této oblasti současně aktivně spolupracuje s Celní správou ČR a v rámci této spolupráce jsme od počátku roku vydali více než 50 závazných stanovisek týkajících se propuštění respirátorů do volného oběhu. Negativní stanovisko bylo vydáno v 39 případech na výrobky v celkovém objemu přes 11 mil. kusů.

V posledním roce se maloobchod významně přesunul na internet – zlepšilo se chování e-shopů? Dá se říct, že nepoctivé e-shopy pomalu mizí? 

V průběhu roku 2020 ČOI provedla celkem 1 144 kontrol internetových prodejců a porušení zákonů zjistila u 809 z nich, což je 70,7 procenta. Výsledky kontrol za rok 2020 opět potvrdily, že oblast internetového prodeje patří k těm formám obchodování, při kterých ve velké míře dochází k porušování spotřebitelské legislativy. Obchodníci často používají nekalé a klamavé obchodní praktiky a neinformují spotřebitele o podmínkách a uplatnění reklamace, avšak kontroly nejsou odrazem skutečného stavu trhu. Naše kontroly jsou totiž cílené a probíhají s ohledem na velmi vysoké množství podání spotřebitelů na konkrétní problémový e-shop. Zároveň se vracíme k těm internetovým prodejcům, u kterých jsme v minulosti odhalili pochybení. Naše kontroly jsou tedy cílené, a proto je tak vysoké množství zjištění porušení zákona při kontrolách internetových prodejců.

Druhou rovinou jsou pak vysloveně rizikové či podvodné e-shopy. Setkáváme se s tím, že vzniká celá řada anonymních webů, které se nebojí prezentovat neznámý výrobek i prostřednictvím populárních osobností. Tyto rizikové, podvodné či falešné e-shopy chtějí jen vylákat ze spotřebitelů peníze a nic neodeslat, případně odeslat něco neznámého a je velmi těžké je postihnout, protože prodejce je nedohledatelný i pro orgán dozoru.

Jak lidé poznají podvodný internetový obchod? 

Varujeme spotřebitele a zveřejňujeme denně rizikové weby na našich stránkách www.rizikove.cz. Tento seznam registruje i vyhledávač Seznam.cz a antivirus ESET, a tím stovky tisíc spotřebitelů automaticky chrání. Jedná se o celosvětově unikátní spolupráci soukromých firem s dozorovým orgánem, který ví o rizikových webech, vytváří jejich seznam a významné soukromé firmy chrání na základě dat dozorového orgánu jejich uživatele. Mezi tyto rizikové weby se dostane výhradně webová stránka anonymní, případně velmi obtížně kontrolovatelná, která cílí na českého spotřebitele a přitom hrubým způsobem nedodržuje platné zákony. Pravomoc zablokovat tyto stránky nemáme, to může udělat výhradně Policie ČR, avšak i ta musí dodržovat postupy a někdy jde o časově zdlouhavé řešení. Seznam rizikových webů je ale velmi pružný a každý den aktualizovaný. Pro spotřebitele jde tedy o takový základní přehled webů, kterým je lepší se vyhnout.

Dokážete říct, s jakými problémy se na vaše inspektoráty lidé obracejí nejčastěji?

Nejčastěji se na nás obracejí lidé právě kvůli internetovým prodejcům, jen letos je to už zhruba 1 800 podání, a pak jsou ostatní, jako např. „aukce energií“, následně obecné věci týkající se slev a následují poskytovatelé různých služeb.

V minulosti padlo několik pokut za nekalé obchodné praktiky, třeba při změně dodavatelů energií?  Došlo ke zlepšení chování obchodníků? 

Zprostředkovatelské firmy nabízející změnu dodavatele energií, často formou tzv. „aukce energií“, vnímáme stále jako problematické. Například vloni provedla ČOI 39 kontrol těchto zprostředkovatelů a porušení právních předpisů zjistila ve 34 případech, kdy větší část kontrolovaných obchodníků používala nekalé a klamavé praktiky, ale setkali jsme se také s agresivní obchodní praktikou.

Na koho se mohou lidé obrátit, když mají podezření na nepoctivé prodejce? 

Lze se obrátit na Českou obchodní inspekci, ideálně elektronicky lze podat podnět přes podatelnu na našich webových stránkách www.coi.cz/podatelna. Avšak často se setkáváme s tím, že nám spotřebitelé posílají i podněty ke kontrole, ke kterým nejsme příslušní – typicky jde o prošlé potraviny v obchodech, dozor potravin či potravinových doplňků však spadá pod Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, dozor u léků pak patří do kompetence Státního ústavu pro kontrolu léčiv atd.

Musí ČOI prověřit všechna hlášení od veřejnosti? 

Není povinností ČOI každý podnět prověřit, ale podnětům věnujeme vždy náležitou pozornost. Pokud však zjistíme, že podnět míří na firmu, kterou jsme nedávno kontrolovali v téže věci, na kterou si spotřebitel stěžuje, a neodhalili jsme porušení zákona – to jsou ty případy, kdy kontrolu po pár dnech na to samé neopakujeme.