Pražané se dočkají nového mobiliáře. Za 300 milionů korun! Kdy?

Zdroj: praha.eu

PRAHA – Nové zastávkové přístřešky, velkokapacitní koše, zábradlí a náhradní díly. To je předmět nové nadlimitní veřejné zakázky, kterou vypíše hlavní město prostřednictvím své společnosti Technologie hlavního města Prahy. Kdy se nový mobiliář objeví v ulicích Prahy?

Tato veřejná zakázka tvoří základ celého projektu výměny městského mobiliáře. Budou na ni navazovat další veřejné zakázky, které zajistí výměnu a instalaci více než tisíce kusů přístřešků městské hromadné dopravy, odpadkových košů a zábradlí,“ uvedl radní hlavního města Prahy pro oblast majetku Jan Chabr. Hlavní město pověřilo vypsáním této veřejné zakázky městskou společnost Technologie hlavního města Prahy.

Vyhodnocení by mělo proběhnout koncem května a první dodávky nového mobiliáře se očekávají v průběhu listopadu letošního roku. „Městský mobiliář poskytuje pohodlí svým uživatelům. Měl by být reprezentativní a snadno udržovatelný. Vždy musíme myslet na to, aby výsledek vypadal pěkně a zapadal do svého okolí,“ doplnil náměstek primátora hlavního města Prahy a radní pro dopravu Adam Scheinherr.

Staňte se členy FB skupiny Život v Praze a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Tato veřejná zakázka byla vypsána pro širokou základnu soutěžitelů a to nejen v českém, ale i v evropském věstníku veřejných zakázek. Bude realizována formou rámcové smlouvy, která zajistí dodávky přístřešků po dobu až čtyř let a dodávky náhradních dílů po dobu dalších několika let. Předpokládaná hodnota zakázky je tři sta milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Nabídky budou hodnoceny dle kritéria nejnižší nabídkové ceny.