Rodiče v Šumperku se nevzdávají a stále bojují za práva svých dětí

ŠUMPERK – Na šumperské radnici proběhla již druhá schůzka vedení města, zastoupeného starostou Tomášem Spurným a místostarostkou Martou Novotnou, se zástupci z řad rodičů, kteří městu zaslali výzvu s názvem „Děti mají právo na vzdělání bez podmínek“.

„Vedení města s rodiči diskutovalo nad tématy týkajícími se problematiky nošení roušek ve školách, testování a návratu dětí do škol. Proběhlo zhodnocení situace ve školách po návratu dětí do lavic,“ uvedla místostarostka Šumperka Marta Novotná. Dále popsala rodičům kroky, které byly podniknuty od jejich poslední schůzky v den nástupu dětí. Vysvětlila důvody, proč části požadavků rodičů nešlo plně vyhovět, neboť to není v kompetenci orgánů města, úřadu, ani ředitelů. „Část podnětů od rodičů již vedení města tlumočilo hejtmanovi Olomouckého kraje. Výzva jako celek bude po kompletaci podpisových archů zaslána na příslušná ministerstva a část podnětů bude průběžně komunikována s řediteli školských zařízení,“ doplnila místostarostka.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů Olga Hajduková v rámci příslibu rodičům zaslala ředitelům všech škol zřizovaných městem dopis, ve kterém upozornila na skutečnost, že si žáci mohou přinést vlastní test a vyzvala pedagogy, aby v procesu testování přistupovali k dětem citlivě. V dopise směrem k ředitelům zazněla i žádost, aby motivovali učitele k tomu, aby dětem, které z důvodu odmítaní testování nebo nošení roušek nechodí do školy, případně dětem v karanténě či nemocným, umožnili připojit se do výuky online. To znamená, aby byl pedagog v průběhu vyučování snímán kamerou například z notebooku, prostřednictvím něhož by se žák měl možnost přímo do výuky online připojit.

Vedení města zároveň rodičům přislíbilo, že osloví instituce na krajské úrovni, aby zjistily možnost, jak omezit nošení roušek ve třídách. Souhlasilo také s tím, že dá podnět ministerstvům, aby smysluplně objednávali testovací sady pro děti a další zdravotnický materiál.