OBRAZEM: Vznikající úsek dálnice D55 je pro archeology zlatý důl. Odkryli tu další mimořádné nálezy

Foto: archiv ŘSD

UHERSKOHRADIŠŤSKO – Záchranný archeologický výzkum na úseku dálnice D55 Staré Město – Moravský Písek přináší jeden významný objev za druhým. Za jediný týden prozkoumali přes 40 objektů, odhadují však, že jich tu může být až několik tisíc. Zvláště bohaté je naleziště u Polešovic, velkou raritou je zas žárový hrob u Nedakonic, který ukrýval sedm neporušených nádob.

Aktuálně zkoumaná plocha u obce Polešovice připomíná les z kolíků, kterými si archeologové značí místa, kde předpokládají další zajímavé objevy. „Naleziště u Polešovic považuji za nejvýznamnější na Moravě a označil by ho dokonce za učebnici archeologie, kde se ukrývá 6000 let kontinuálního vývoje. Nálezy datujeme od doby kamenné do středověku,“ prozradil vedoucí záchranného archeologického výzkumu Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Úsek dálnice D55 v katastru Polešovic se vyznačuje příhodnou polohou na naváté písečné duně, která byla obklopena ze tří stran bažinami. „Na pravém břehu řeky Moravy, což byla velmi strategická poloha pro osídlení, žili lidé od 6. tisíciletí před naším letopočtem. Skutečnost, že půjde o velmi bohaté naleziště, jsme očekávali. V této oblasti provádíme za pomoci obce Polešovice pravidelný výzkum již od roku 2000,“ doplnil archeolog Marek Lečbych.

Nově vznikající úsek dálnice D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem v délce 8800 metrů je jedním ze souboru staveb, které po svém dokončení vytvoří ucelenou dálnici. Stávající dvoupruhové uspořádání silnice I/55 přestává být kvůli narůstajícím intenzitám provozu kapacitně dostačující. Současná I/55 a taktéž II/427 navíc procházejí zastavěným územím obcí, takže vybudování D55 v nové trase přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel.

Po dálnici D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem se řidiči poprvé projedou v roce 2024. Součástí stavby je vybudování 9 mostů, 2 mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny v délce 456 metrů. Předpokládaná výše investice činí 2,6 miliardy bez DPH. Aktuálně zde stále probíhají přípravné zemní práce, skrývka ornice a výběrové řízení na hlavního zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení stavby je na podzim tohoto roku.

Foto: archiv ŘSD
Foto: archiv ŘSD
Foto: archiv ŘSD
Foto: archiv ŘSD
Foto: archiv ŘSD
Foto: archiv ŘSD
Foto: archiv ŘSD
Foto: archiv ŘSD
Foto: archiv ŘSD