Dobrá zpráva pro pacienty, nemocnice AGEL uspěly s akreditací

Nemocnice spádově zajišťují péči pro čtvrt milionu lidí

PROSTĚJOV, PŘEROV –  Prostějovská, přerovská a šternberská nemocnice poskytují kvalitní péči. Splňují ty nejpřísnější léčebné směrnice a standardy. Svědčí o tom prestižní certifikát o reakreditaci, který všechny tři nemocnice získaly.

Vůbec poprvé v historii probíhal náročný audit v nemocnicích v Prostějově, Přerově a ve Šternberku zároveň, a to v mimořádně složitém období koronavirové pandemie, kdy bylo zdravotnictví jako celek vystaveno bezprecedentnímu tlaku.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Akreditační komise prověřovala nastavené procesy a jejich dodržování napříč celými nemocnicemi. Příprava na akreditační šetření je náročná pro každé pracoviště. Zaměstnanci chtějí ukázat co umí, výsledky své práce, zavedené novinky. „Nejnáročnější je ale příprava pro zdravotníky, a především pro vedoucí jednotlivých oddělení, tedy primáře a vrchní sestry. Jinak ale platí, že akreditace se dotýká všech zaměstnanců nemocnice napříč zdravotnickými a nezdravotnickými pracovišti,“ upozornila manažerka kvality Nemocnice AGEL Prostějov, Jiřina Kubíková.

Vedení AGELU přebírá certifikát

Auditoři při své kontrole ocenili především jednotnou elektronickou zdravotnickou a ošetřovatelskou dokumentaci zavedenou ve všech třech zařízeních. „Právě v době epidemie se naplno ukázalo, jak dobrým rozhodnutím bylo elektronizaci zavést. Díky tomu byli zdejší zdravotníci schopni bez problémů komunikovat s chronickými pacienty vzdálenými přístupy. Zároveň i mezi lékaři a všeobecnými sestrami bylo možné pohodlně zajistit on-line komunikaci porad a konsiliárních vyšetření, pokud epidemiologická situace neumožnila osobní setkávání,“ doplnila místopředsedkyně představenstva společnosti AGEL Marie Marsová.

„Získaný certifikát kvality zdravotnické péče sděluje jasně a zřetelně pacientům, že nemocnice zaručují kvalitní péči vykonávanou s důrazem na bezpečnost a spokojenost. Akreditace zároveň potvrzuje, že nemocnice splňují ty nejpřísnější směrnice a standardy,“ říká David Marx,  ředitel Spojené akreditační komise ČR.

Nemocnice AGEL Středomoravské nemocniční mají bohatou historii, prostějovská i přerovská zdravotní péči poskytují více než sto let. V každé z nemocnic se o pacienty komplexně starají týmy erudovaných a zkušených lékařů, sester a zdravotnických pracovníků, celkově více než dva tisíce zaměstnanců. V dnešní době poskytují nemocnice péči v širokém spektru oborů a svou velikostí a kvalitou služeb plní funkci regionální i nadregionální.