S jarem přibývá v Otrokovicích problémů s bezdomovci a nepřizpůsobivými lidmi. Kdy volat policii?

Ilustrační foto

OTROKOVICE – S jarním oteplováním se stále častěji začínají na veřejných prostranstvích objevovat lidé bez domova a nepřizpůsobiví obyvatelé Otrokovic. Ti přitom popíjejí alkohol a nepřístojným chováním pohoršují další lidi. Vedení města žádá obyvatele, aby nebyli lhostejní, a v případech, kdy se tito lidé dopouští protiprávního jednání, přivolali hlídku městské policie.

Bezdomovci často pobývají ve stínu stromů na náměstí před Otrokovickou BESEDOU, v parku před Společenským domem a v okolí Štěrkoviště. Často jsou vulgární, močí na veřejnosti nebo polehávají na lavičkách.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Pokud obyvatelé či návštěvníci města nejsou lhostejní ke svému okolí, měli by případy, při kterých dochází k nějakému protiprávnímu skutku, oznámit. Volat mohou jak na linku městské policie 156, tak na linku 158 Policie ČR. „Jak jsem již opakovaně uvedl, velkým problémem je skutečnost, že nemáme žádné zákonné možnosti vykázat tyto osoby z veřejných a pro lidi atraktivních lokalit, pokud neporušují vyhlášku či zákon nebo pokud si oficiálně nestěžují minimálně tři občané, kteří jsou ochotni svědčit. Nicméně se snažíme jejich protiprávní jednání a veřejné pohoršení minimalizovat,“ sdělil ředitel Městské policie Otrokovice Tomáš Gromus.

„Zavolat hlídku městské policie je mnohem přínosnější, než kritizovat její práci, potažmo práci městského úřadu, na sociálních sítích. V rámci svých možností a kompetencí strážníci či policisté mohou zasáhnout a situaci aktuálně řešit,“ uvedla starostka města Hana Večerková.

Obecně závazná vyhláška města Otrokovice o veřejném pořádku mimo jiné zakazuje žebrání a požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranství. Konkrétně se jedná o parky a místa parkového charakteru a další frekventovaná místa ve městě jako okolí Společenského domu, polikliniky, park na Trávníkách, okolí kostelů na náměstí či v Kvítkovicích, okolí supermarketů, prostor před vlakovým nádražím, náměstí, okolí zastávek MHD, sportoviště a podobně.

Problematičtí spoluobčané se často také dopouští přestupků proti veřejnému pořádku. Jde hlavně o rušení nočního klidu, veřejné pohoršení, znečišťování veřejného prostranství, případné poškozování či neoprávněné zabrání veřejného prostranství. „Oznámení na linku městské policie 156, nebo linku 158 Policie České republiky může každý občan učinit vždy, pokud je svědkem jakéhokoliv protiprávního jednání. Doporučujeme všem občanům, aby takto učinili a nesnažili se řešit situaci sami. Předchází tak případnému dalšímu nežádoucímu konfliktu s pachatelem,“ uzavřel Tomáš Gromus.