Terasy procházejí kompletní rekonstrukcí

Foto: Oficiální www města Náchod

NÁCHOD – Povrchy teras pocházejících z počátků první republiky jsou silně poškozeny a žádají si kompletní opravu. Ta však bude velmi náročná a neobejde se bez konzultace s památkáři. V současných dnech probíhají v objektu kamenické práce.

Terasy Bartoňovy vily v areálu Střediska volného času Déčko musí projít kompletní rekonstrukcí. Je zapotřebí obnovit povrchy z teraca, které jsou za dobu téměř sto let silně znečištěny a poškozeny. Nosné sloupy a zábradlí by tak měly získat původní krásný vzhled, nezbytný je ale dohled památkářů. „Oprava teraca je velmi náročná a vyžaduje jak znalosti práce s plastickým materiálem, tak i znalost kamenického způsobu opracování materiálu. U opravy a renovace kulturních památek je odbornost a zkušenost nesmírně důležitá, aby výsledná oprava například pohledových povrchů nebyla devastující a nepřijatelná a byla provedena podle postupů při její výstavbě,“ říká za město Nina Adolf.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.