V Lipníku budou třídit odpad systémem „door to door“

Třídit přímo u domu, pohodlné a efektní!

LIPNÍK n.B. – V Lipníku rozjíždí nový systém třídění odpadu. Systém, zvaný „door to door“ neboli „od dveří ke dveřím“, spočívá v přidělení odpadových nádob přímo k rodinným nebo menším bytovým domům.

Město Lipník nad Bečvou nově nabízí 240litrové nádoby, určené k třídění plastu, papíru a biologicky rozložitelných odpadů, které zdarma poskytne svým občanům. Nádoby majitel umístí na svém pozemku a ve stanoveném termínu je přesune na komunikaci, aby mohly být vyvezeny.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Výhod zapojení města do projektu „door to door“ je hned několik. Umístění nádob přímo u dveří každého domu je pro obyvatele pohodlnější. Lidé s nejčastěji tříděnými komoditami nemusí chodit ke kontejnerovému hnízdu, sníží se množství směsného komunálního odpadu, jehož likvidace stojí nemalé prostředky z rozpočtu města a lidé už neplatí za odvoz, protože služba je již zahrnuta v místním poplatku za komunální odpad.

„Nádoby budou občanům poskytovány zdarma. Zájemci si mohou zvolit, zda požádají o nádobu na všechny tři komodity, a to papír, plasty, bioodpad, nebo jen na některé z nich,“ vysvětlila Veronika Kopčilová z Odboru životního prostředí. Občané společně s nádobami získají také praktickou opakovaně použitelnou tašku na třídění skla a praktický leták s veškerými informacemi o třídění jednotlivých komodit, včetně harmonogramu svozu.

Distribuce nádob bude probíhat v měsíci červnu, nový systém třídění odpadů pak začne naostro fungovat od 1. července 2021.