Palte, ale bezpečně! Čarodějnice to dnes mají spočítané, co na to říkají hasiči?

Foto: (pxb) pálení čarodějnic

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – Restrikce kvůli koronaviru sice komplikují pořádání hromadných akcí, ale v prostředí rodinných kruhů se dnes nejspíš nějaké pálení čarodějnic uskuteční. Hasiči proto, již tradičně, přináší několik rad a tipů, jak zakládat ohně bezpečně.

V prvé řadě je nutné říct, že hasiči tuto akci vlastně vůbec nedoporučují a varují před ní. „I když v současné době dosud platí vládou schválená omezení účasti na hromadných akcích z důvodu prevence šíření koronaviru, předpokládáme, že oslavy Filipojakubské noci se uskuteční na mnoha místech Moravskoslezského kraje, byť v omezeném počtu osob,“ řekl mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Proto zde hasiči připomínají několik základních rad z oblasti požární ochrany pro rozdělávání ohňů v přírodě:
  • Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno metr širokým pruhem zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Pozor je nutno dát i na stromy a keře včetně kořenů do vzdálenosti minimálně 50 metrů.
  • Při umísťování ohniště je potřeba zohlednit i aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru, aby nedošlo k přenosu požáru kvůli odletujícím jiskrám na okolní objekty.
  • Hranici z polen stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran a následné rozšíření ohně mimo vyhrazené místo ohniště.
  • Před zapálením ohniště zabezpečit dostatečné množství látek k hašení, tedy vodu, písek a zohlednit i volné příjezdové cesty, aby se hasiči včas dostali na místo případného požáru.
  • Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívat vysoce hořlavé látky jako je benzín, nafta a líh.
  • Vždy zajistit přítomnost alespoň jedné osoby starší 18 let.
  • Ohniště opustit až poté, co je důkladně uhašeno, ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou, a je opravdu vychladlé.