Ředitel se „bije“ za děti a je připraven nést následky

Ředitel se "bije" za práva svých žáků jako lev

PŘEROVSKO – Troubky na Přerovsku vejdou do dějin nejen díky ničivým povodním, ale rovněž díky hrdinskému postoji ředitele místní školy. Ten zhodnotil současnou situaci a umožnil dětem účastnit se výuky bez roušek. V pondělí se nemusely děti ani povinně testovat. Ředitel tímto přístupem riskuje svou funkci, ale věří ve zdravý rozum.

V pondělí 26. dubna se ve škole testovalo ve třech třídách celkem dvacet devět žáků, osmnáct žáků test ve škole neabsolvovalo, někteří se otestovali doma a tři žáci do školy vůbec nepřišli. Rozhodnutí, zda se děti budou testovat nebo ne, nechal v pondělí ředitel školy Petr Vrána na rodičích. Ve čtvrtek už rodiče dostali na výběr ze třech druhů testů. Nikdo z přítomných pozitivní nebyl.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

„Vzhledem k uvedeným počtům testovaných, netestovaných a nepřítomných žáků si dovoluji tvrdit, že jsme tolerantní a respektujeme u druhých právo na odlišný názor. Vzniklá situace nás zatím nerozdělila, jsme schopni si kultivovaně sdělit svůj názor, i když je odlišný, a toho si velmi vážím,“ vysvětluje Vrána.

Testování ale není jediným „kamenem úrazu“, který se příčí předpisům. Škola od dětí nevyžaduje striktní nošení roušek, ale je na dobrovolné bázi. Ředitel nošení roušek po negativním testu považuje za zbytečné a zdraví ohrožující. „Nošení roušek ve škole po absolvování antigenního testu s negativním výsledkem považuji nadále za zbytečné a ohrožující zdraví žáků. Nošení roušek proto nebude z mé strany vymáháno,“ říká ředitel s tím, že počítá s důsledky svého chování.

„Porušování platných nařízení jistě není dobrým řešením situace, přesto jsem se k němu dočasně odhodlal. Upozorňování na nefunkční nařízení, apely, výzvy, petice, různé další projevy nesouhlasu a soustavný tlak společnosti na kompetentní instituce je v současnosti jediná legální a legitimní cesta ke změně. Prozatím však není dostatečně silná a ke změně nevede. Jsem samozřejmě připraven nést následky svého jednání. Jsem si od začátku svého jednání vědom, že dočasně překračuji své pravomoci. Pevně však věřím ve změnu a vítězství zdravého rozumu,“ dodává Vrána.

Situací ve škole se již zabývá Krajská hygienická a Rada obce.