Péče o blízké doma. Jaké pečovatelské služby můžete využít, abyste nebyli na vše sami a za kolik

Foto: Rýdlová J.

Omezená soběstačnost v důsledku nemoci, úrazu nebo vysokého věku může potkat každého z nás. Rovněž téměř každý z nás se jednou ocitne v situaci, kdy bude pečovat o blízkého člověka, ať už svého rodiče či partnera. Mnohdy je nutné skloubit tuto péči ještě se zaměstnáním nebo výchovou dětí. Pečující se tak ocitá ve velmi náročné situaci, která není bez cizí pomoci dlouhodobě zvládnutelná. Na koho se ale obrátit, když potřebujete zajistit třeba oběd pro nemocného, jeho koupání nebo oblékání? A budete si to moci dovolit?

Pokud se ocitnete v takovéto situaci může vám významně pomoci pečovatelská služba. Jedná se o tzv. terénní sociální službu, což znamená, že ji sociální pracovníci poskytují v terénu, nejčastěji v domácím prostředí dotyčného. Je poskytována na základě smlouvy mezi potřebným (senior, zdravotně postižený člověk) a danou organizací. Cílem je, aby člověk s omezenou soběstačností mohl co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí, na které je zvyklý a kde se cítí dobře.

Koho kontaktovat

Pečovatelskou službu poskytují firmy nebo příspěvkové organizace, a to nejen ve velkých městech, ale také v menších obcích. Vyhledat je můžete pomocí internetu pod hesly „sociální služby“ nebo „pečovatelské služby“. Pokud si nevíte rady, nasměrovat by vás měli také na sociálním odboru příslušného městského nebo obecního úřadu.

Jaké služby si můžete objednat

Spektrum nabízených služeb závisí na možnostech dané organizace. Nejčastěji se jedná o tyto služby:

 • dovoz nebo donáška jídla;
 • pomoc při podávání jídla a pití;
 • pomoc při oblékání;
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík;
 • pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí vlasů, koupání);
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty;
 • pomoc při použití WC, včetně vyprázdnění toaletního křesla a výměny inkontinenčních pomůcek;
 • běžný úklid a údržba domácnosti;
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (například sezonního úklidu);
 • běžné nákupy a pochůzky;
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti;
 • praní a žehlení prádla, popřípadě jeho drobné opravy;
 • doprovod k lékaři, na úřady.

Kolik za co zaplatíte

Sociální služby jsou určeny pro lidi v tíživé životní situaci, proto jsou „zastropovány“ vyhláškou, konkrétně se jedná o § 6 odst. 2 prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. K zákonu o sociálních službách.

 • Například za pomoc při oblékání, osobní hygieně, úklidu, přípravě a podání jídla a pití (přípravou se myslí např. namazání chleba nikoli vaření obědu) je stanovena cena 130 Kč/hod. Pokud úkon netrvá celou hodinu, cena se úměrně krátí. Pokud tedy pečovatelce pomoc při koupání dotyčné osoby zabere 30 minut, pak se bude účtovat cena 65 Kč.
 • Za praní a žehlení prádla bude účtováno maximálně 70 Kč/kg prádla.
 • Za velký nákup, např. týdenní nebo nákup oblečení či nezbytných pomůcek se účtuje 115 Kč za úkon.
 • Dovoz nebo donáška jídla přijde maximálně na 30 Kč.
 • Co se týká poskytování stravy, tedy vaření, maximální cena činí 170 Kč/den za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel. Pokud se jedná pouze o oběd, pak je maximum 75 Kč/oběd.