Řidiči pozor! Od středy na středočeském úseku silnice I/4 čekají tyto nástrahy!

Foto: ŘSD ScK

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Zase nějaká ta nepříjemnost. Řidiči musí od zítřka středy 5.5. 2021 do pátku 7.7. 2021 odpoledních hodin počítat se zvýšenými dopravními komplikacemi na středočeském úseku silnice I/4 a to z několika důvodů.

Celkem na 11 vytipovaných místech se bude pokračovat v opravách velkoplošných výtluků. Povrch vozovky se bude frézovat, zametat a bude aplikován spojovací postřik, aby mohla být položena nová obrusná vrstva a spáry ošetřeny zálivkou.

Omezení provozu Chraštičky – Sázka

Práce budou probíhat postupně a to místně v úseku mezi obcí Chraštičky a Sázka. Jelikož se bude pracovat za provozu, budou opravy probíhat s jeho omezením. V širších místech se budeme snažit zachovat obousměrným provoz. V těch užších bude provoz veden pouze jedním jízdním pruhem s kyvadlově řízenou dopravou.

EXIT 45 Háje D4  až k obci Těchařovice

Dále musí řidiči počítat s omezením, které souvisí s přípravnými pracemi výstavby nových dálničních úseků dálnice D4. V uplynulých týdnech došlo v trase budoucí dálnice ke kácení dřevin a v tomto týdnu dojde k odvozu dřevní štěpky. Práce budou probíhat opět postupně od  EXIT 45 Háje dálnice D4 až na úroveň obce Těchařovice. V rámci těchto prací dojde k omezení počtu jízdních pruhů na silnici I/4 a po nezbytně nutnou dobu bude provoz opět řízen kyvadlově pověřenými pracovníky zhotovitele. Nakládka a odvoz štěpky bude probíhat zejména v průběhu dne 5. a 6.5. 2021.

Kilometr od Chraštic směrem na Prahu

A nakonec řidiči narazí na kyvadlově řízenou dopravou v délce přibližně jednoho kilometru od okraje obce Chraštice směrem na Prahu, kde se v rámci akce „I/4 Milín –Chraštice“ opravuje povrch a odvodnění komunikace v rámci etapy č.7 a č.8.