Domácí násilí dnes téměř v každé 5. rodině. Účinnou pomoc nabízí obětem nový portál

Ilustrační foto. Shutterstock

Současná doba související s epidemiologickou situací v České republice uzavřela spoustu lidí v jejich domácnostech. Ne pro všechny je ale domov bezpečné místo. Pro některé je domov bitevní pole, kde musejí být mezi čtyřmi zdmi neustále ve střehu a každodenně se potýkat s agresorem. To vše se děje za zavřenými dveřmi, mimo dohled veřejnosti. Pro oběti domácího násilí v České republice existují intervenční centra, která jim bezplatně nabízejí své služby. V roce 2020 se na tato centra obrátilo celkem 9 053 osob s žádostí o pomoc. Dle výzkumů Asociace pracovníků intervenčních center ČR dochází v každé 5. až 6. rodině alespoň k jedné z forem domácího násilí. V těchto rodinách ovšem žijí děti, a to až v 80 %. Domácí násilí se vyskytuje mezi partnery, manželi i v mezigeneračním soužití. Obětí tak může být kdokoliv.

Nový web – bezpečně a anonymně

Oběti domácího násilí měly možnost se na intervenční centra obracet zejména osobně, mailem či přes telefon. Od 23. 3. 2021 nově existuje startupová platforma, díky které je možné se spojit s těmito centry bezpečně a anonymně. Intervenční centra se zapojila do nového projektu Nenech se, který nabízí každé ohrožené osobě v ČR možnost včasného, snadného a bezpečného kontaktu s intervenčním centrem přímo z domova.

Žádost oběti o pomoc agresor nevypátrá

Na webové adrese nenech.se najdou oběti i svědci veškeré instrukce a další užitečné informace, kam se v případě domácího násilí dále obrátit. Nejdůležitější součástí webu je formulář, díky kterému se oběť propojí, klidně anonymně, s příslušným intervenčním centrem. Díky unikátnímu kódu může oběť komunikovat s intervenčním centrem pomoci nedohledatelně a říct si tak bezpečně o pomoc.

Platforma Nenech to být (NNTB) nabízí bezpečnou možnost, jak se spojit s intervenčními centry všem, kteří jsou vystaveni domácímu násilí. V současné době, kdy mají agresoři velmi často přístup k telefonu či e-mailu obětí a kdy není možné se nepozorovaně osobně obrátit na příslušné centrum pomoci, je možnost využít platformu NNTB skrze nový web Nenech.se záchranou pro všechny, kteří se stydí, bojí či si přejí zůstat v naprosté anonymitě. Díky novému online prostoru se takto velmi zjednodušil přístup obětí k informacím  a k tomu, aby mohly být nasměrovány do nejbližšího centra pomoci.

Nenech to být funguje již ve 4 světadílech 

Nenech to být je online platforma, kterou založilo trio středoškolských studentů – Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm. Co původně začalo jako studentský projekt, který pomáhal dětem ve školách upozornit anonymně na šikanu, přerostlo v roce 2020 do globálního produktu nejen pro školy, ale i pro firmy v boji proti mobbingu a bossingu. Nyní už platformu NNTB využívají dva tisíce organizací ze čtyř světadílů.

Spolupráce s intervenčními centry pomoci po celé ČR

NNTB spolupracuje s Asociací pracovníků intervenčních center ČR, která sdružuje 16 intervenčních center v rámci celé republiky. Ta poskytují pomoc osobám ohroženým domácím násilím nebo přímo obětem. Jedná se zejména o telefonický či ambulantní kontakt, případně krizové lůžko. Jejich pomoc je dosažitelná díky terénní službě v každém městě i obci. Intervenční centra může kontaktovat kdokoli, kdo zažívá nebo je svědkem domácího násilí. V případě, že Policie ČR vykázala násilnou osobu ze společného obydlí, pracovníci intervenčních center ohrožené osoby sami kontaktují a nabízejí jim bezplatnou pomoc a podporu. Kontakty na intervenční centra najdete na www.domaci-nasili.cz, www.mlceniboli.cz nebo nyní nově právě na www.nenech.se.

Zdroj: TZ Intervenčního centra Zlínského kraje