Krása pro potěchu oka i duše – soukromá botanická zahrada v Dubinách

Soukromá botanická zahrada Dubiny. Zdroj: Botanická zahrada Dubiny

Ve vesničce Dubiny u Velkých Popovic se rozkládá malá botanická zahrada, chráněná jako významný krajinný prvek. Udělejte si procházku v příjemném prostředí zeleně a pokochejte se pohledem na keře, stromy a květiny. Příroda umí okouzlit, fascinovat i vzbuzovat respekt.

Soukromá botanická zahrada v Dubinách byla založená v roce 1997. Rozkládá se na ploše asi 5000 m2, v nadmořské výšce kolem 390 m n.m. Zahrada v Dubinách vznikla „na zelené louce“ a je zaměřena především na cedry a sekvojovce. Co se týká cedrů, spatříte zde 28 druhů a kultivarů, z nichž nejvzácnějším je asi sedmimetrový Cedrus brevifolia.

Staňte se členem FB skupiny Fajnvylety.cz a získáte přístup ke stovkám tipů na zajímavé výlety. Podělte se o fotky a zážitky z vašich výletů.

V areálu zahrady jsou, kromě obytných prostor, také dva malé tropické skleníky a dva subtropické skleníky. Botanická zahrada v Dubinách používá některé druhy ptáků a žab jako přirozenou ochranu rostlin ve sklenících, kteří se zde pravidelně množí a žije zde již jejich několikátá generace. Díky této ochraně již několik let nemusí používat žádné chemické přípravky. Zajímavostí je, že skleníky nemají žádné pevné dno, a tak všechny větší rostliny volně koření v půdě. Součástí každého skleníku je i umělá vodoteč s jezírky.

Soukromá botanická zahrada Dubiny. Zdroj: Botanická zahrada Dubiny

Celá venkovní expozice není koncipována pouze jako sbírková zahrada, ale jako park s příjemným posezením. Je protkaná soustavou jezírek a vodotečí, které slouží především k podpoře biodiversity v dané lokalitě. V prostorách zahrady se trvale vyskytuje velké množství chráněných živočichů, především ze skupiny obojživelníků, plazů, ptáků a hmyzu. Chráněná botanická zahrada v Dubinách se od roku 2011 stala významným krajinným prvkem.
Sbírka dosáhla takového rozsahu, že byl tento park přijat do Unie botanických zahrad České republiky. Je zde největší sbírka rodu Cedrus a Sequoiadendron v ČR a více jak 800 taxonů ostatních rostlin.

Cílem majitelů této soukromé zahrady je vytvořit mimo jiné stálou expozici, která bude sloužit k udržování genofondu rostlin, které běžně nerostou v naší přírodě. Nedílnou součástí je co nejužší spolupráce s ostatními botanickými subjekty.

Zahrada je přístupná veřejnosti pouze na základě předchozí telefonické nebo písemné dohody prostřednictvím e-mailu.

Místo

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Obec: Dubiny (Velké Popovice)

Kontakt

Botanická zahrada Dubiny
Stanislav Hybler, Stanislav Hybler mladší
Dubiny 51
Velké Popovice 251 69
e-mail: Hybler.S@seznam.cz; Shybler@seznam.cz 
telefon: +420 603 479 223, +420 603 145 727
www.botanickazahradadubiny.cz 

Soukromá botanická zahrada Dubiny. Zdroj: Botanická zahrada Dubiny
Soukromá botanická zahrada Dubiny. Zdroj: Botanická zahrada Dubiny