Na Újezdě vznikne dvě stě osmdesát parkovacích míst i nový dopravní terminál

Takto by to mohlo na prostějovském Újezdě vypadat

PROSTĚJOV – Prostějovský Újezd bude mít nový dopravní terminál a parkoviště. Město si již nechalo zpracovat architektonickou studii, která slibuje nejen komfortní nastupování a vystupování do/z autobusů, ale i dvě stě osmdesát míst, která Prostějov nutně potřebuje.

„Předmětem studie je dopravně technické posouzení prostorových poměrů v lokalitě při východní straně ulice Újezd pro výstavbu dopravního terminálu a kapacitního parkovacího objektu. Terminál bude sdružovat městskou, příměstskou a regionální autobusovou dopravu směr Brno a Zlín, včetně linek ze zastávek v ulici Lidická, které by měly být terminálem nahrazeny,“ vysvětluje náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že součástí řešení je i návrh dvouúrovňového parkovacího objektu o 173 parkovacích stáních.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

„Studie řeší i úpravy okolních komunikací s návrhem rekreačních a pobytových ploch s možným vybudováním dalších 107 parkovacích míst na úrovni terénu, dodává Rozehnal.

Jedná se o významnou investiční akci města, která je součástí připravované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro nadcházející programové období. Stavba parkovacího objektu by měla nahradit parkovací kapacity v rámci budoucí přestavby jižní centra města, konkrétně židovských uliček a lokality bývalé sodovkárny.