Jednání s lidmi je umění. Jak získat sympatie druhých a nepodbízet se

Ilustrační foto. Pixabay free

Kdo by si nepřál být oblíbený v kolektivu a mít respekt druhých? Člověk je tvor společenský, není stvořen k tomu, aby strávil život zalezlý ve své ulitě (i když současná situace nás k tomu nutní), a proto je pro jeho vnitřní pohodu důležité, aby ho okolí „bralo“. Pokud se v tomto směru nedaří, dotyčný může výrazně trpět. Přitom klíč k tajemství oblíbenosti nemusí být nikterak složitý.

Vžitý omyl

Až příliš mnoho lidí podléhá omylu, že oblíbenost je něco, co sudičky daly do kolébky jen několika vyvoleným, nejčastěji v podobě fyzické krásy nebo výjimečných schopností. Když si však uděláte průzkum ve svém okolí a zeptáte se, s jakými lidmi se ostatní nejraději stýkají, nebudou převažovat vrozené vlastnosti typu vzhled, inteligence nebo extrovertní chování. Nejčastěji se budou objevovat vlastnosti typu pozitivní ladění, přístupnost, upřímnost, porozumění druhému a určitá míra pokory (nikoli postoj „Já jsem všeho pán – všude jsem byl a všechno znám“).

Mezi nejvíce ceněné vlastnosti tedy nepatří ty vrozené, které můžeme ovlivnit jen omezeně. Naopak, jedná se o vlastnosti spadající do oblasti tzv. sociální inteligence, které máme téměř plně ve své moci. Jistě, někdy bude potřeba na sobě zapracovat, abychom je ze sebe vydolovali, ale „bez práce nejsou koláče“.

Jak si získat druhé

Jak se tedy chovat, abyste získali sympatie druhých? Dle odborníků na komunikaci patří mezi klíčové body zejména tyto:

  • Buďte sami sebou. Pokud se uměle stylizujete do role, která vám není vlastní, okolí to časem zjistí. Příkladem budiž lidé používající cizí výrazy, kterým mnohdy pořádně ani nerozumí, ve snaze působit jako odborníci. Před skutečným odborníkem se pak akorát zesměšní.

  • Neusilujte nutně o pozornost ostatních. Lidé nemají rádi ty, kteří se snaží za každou cenu obrátit pozornost ke své osobě. Mohou být třeba dobrými baviči, ale je rozdíl dělat někomu publikum třicet minut nebo celé hodiny v kuse. O druhý případ většinou moc lidí zájem mít nebude. Zároveň se však vyvarujte pozice šedé myšky v koutě. Princ(ezna) na bílém koni vás tam hledat nebude, místo ni pravděpodobněji za vámi dorazí pošťačka s důchodem.

  • Mějte své zásady. Lidé, kteří mění své postoje podobně jako plášť vlající podle směru větru, se velké oblíbenosti netěší.

  • Naslouchejte druhým. Dejte druhému prostor, aby vám mohl říci, co uzná za vhodné. Pokud položíte pár otázek k jeho tématu, dáte mu najevo, že mu skutečně nasloucháte se zájmem. À propos, nezapomeňte odložit mobil a vypnout hrající televizi.

  • Neposuzujte unáhleně druhé. Buďte přístupní různým názorům. Svět není jen o věcech, které zajímají vás a o postojích, které uznáváte vy. Ten druhý nemusí být „debil“ jen proto, že chodí na fotbal, který vy považujete za ztrátu času.

  • Věnujte pozornost tomu, jak věci sdělujete. Nejen obsah je důležitý, ale také forma, jakou ho sdělíte. Můžete někomu nahlas říct, že je dobrý. Je ale velký rozdíl, jestli k tomu přidáte úšklebek a sarkastický tón, nebo dotyčnému pevně stiskněte ruku, podíváte se mu zpříma do očí a usmějete se na něj. Pamatujte, že za vás mluví nejen vaše ústa, ale celé tělo – tón hlasu, výraz ve tváři, postoj těla. Tím vším můžete druhým signalizovat vstřícnost, lhostejnost nebo nadřazenost.

Pozor ovšem na extrémy. Přehnaná potřeba získávat a udržet si sympatie druhých nemusí mít vždy happy end. O tomto tématu se dočtete v našem článku zde.