Město Olomouc zamýšlí opravit lávku pro pěší a cyklisty nad frekventovanou výpadovkou

OLOMOUC – Rada města Olomouce byla informována o špatném technickém stavu mostu, který vede nad rychlostní silnicí v Pražské ulici poblíž kruhového objezdu u Globusu. Most, který byl využíván zemědělskou technikou, dnes slouží zejména pěším a cyklistům k překonání frekventované čtyřproudové cesty. Město nechá zpracovat projekt a hodlá most opravit.

Most s označením M 24 byl vybudován v roce 1975 a převádí nad frekventovanou silnicí účelovou komunikaci mezi Řepčínem a areálem obchodního centra Globus a Olomouc City. Most dnes již není využíván zemědělskou technikou, slouží zejména pěším a cyklistům k překonání frekventované čtyřproudové cesty. Poslední průzkumy ukázaly, že i přes pravidelně prováděné údržbové práce a opravy se stav jeho vodorovné nosné konstrukce zhoršuje. „Zásadním problémem je velmi špatný stav předpínací výztuže a tím blížící se možnost poklesu napětí v této výztuži,“ komentuje stav mostu vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje města Marek Černý. Stav mostu zhoršuje zejména zatékání dešťové vody, jehož příčinou jsou zejména nedostatky z dob jeho výstavby

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Příslušný odbor magistrátu teď navrhuje zpracovat zadání pro zpracovatele projektové dokumentace. „Preferujeme přitom návrh, který bude řešit celou mostní konstrukci jako lávku pro pěší a cyklisty při zachování stávajícího dispozičního uspořádání, tedy stejného rozpětí mostních polí a shodného počtu svislých podpor,“ říká investiční náměstek olomouckého primátora Martin Major. Do doby rekonstrukce mostu by se letos měla provést nejnutnější stavební údržba k zamezení dalšího zatékání vody do mostovky. Odhad nákladů na zpracování kompletní projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a včetně přeložky sítí ČEZ je zhruba 685 tisíc korun bez daně. Odhad nákladů na opravu mostu je 17 milionů korun. Odbor investic zahájí zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace.